Zoekresultaten  1-10 van de 15 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Briefverwijder
Thema: Ouderenzorgverwijder
Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sportverwijder
 • Verslag Schriftelijk Overleg Waardigheid en trots

  Verslag van het Schriftelijk Overleg over waardigheid en trots: aanpak vernieuwing verpleeghuiszorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op brief over generieke korting 11% op Pgb beschikking 2015

  Gemeente Leiderdorp stuurt staatssecretaris van Rijn (VWS) een reactie op de constatering dat de gemeente Leiderdorp een generieke korting op de PGB (Persoonsgebonden Budget)beschikkingen 2015 heeft toegepast.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief NZa over scheiden van wonen en zorg

  Brief van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) over een verkenning naar het gebruik van het volledig pakket thuis (vpt) in de sector verpleging en verzorging (V&V) in de Wet langdurige zorg (Wlz). Doel van het vpt is het scheiden van wonen en zorg te stimuleren en keuzemogelijkheden voor cliënten te vergroten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstel voor standaarden in het kader van het wetsvoorstel uitvoeringslasten Wmo en Jeugdwet

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en een aantal zorgorganisaties informeren staatssecretaris Van Rijn (VWS) over hun voorstel voor standaarden die kunnen worden vastgelegd in een ministeriële regeling. Het gaat dan om standaarden die helpen om de uitvoeringslasten bij gemeenten en zorgaanbieders in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Jeugdwet terug te dringen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvullend advies over de positionering van behandeling bij GGZ cliënten

  Brief, met bijlagen, van Zorginstituut Nederland aan de de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over aanvullend advies over de positionering van behandeling bij GGZ-cliënten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief over uitvoeringstoets toegang Wlz voor jeugd met psychische stoornis

  Brief van Zorgverzekeraars Nederland over een uitvoeringstoets vanwege het voornemen om de Wet langdurige zorg (Wlz) open te stellen voor jeugd tot 18 jaar met een psychische stoornis. Afschrift brief over uitvoeringstoets toegang Wlz voor jeugd met psychische stoornis (PDF | 5 pagina's | 189 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief budgethouders

  In deze brief en in bijgevoegde folder leest u hoe wij de problemen met het PGB trekkingsrecht de komende tijd gaan aanpakken. Deze aanpak is een samenwerking tussen de gemeenten, de zorgkantoren, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de SVB.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief over bedenkingen tegen invoering van artikel 2.2.5. in Wmo 2015

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op het rapport 'Borg de zorg'

  Minister De Jonge biedt zijn reactie over het rapport 'Borg de Zorg' van de Nationale Ombudsman.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aandachtspunten en actuele ontwikkelingen Wmo 2015

  Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan College van Burgemeesters en Wethouders over aandachtspunten en actuele ontwikkelingen Wmo 2015.

  Bekijk document gepubliceerd op