Zoekresultaten  1-10 van de 16 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Briefverwijder
Thema: Ouderenzorgverwijder
 • Afschrift van reactie LOB op onderzoek Eeuwigdurende grafrust

  Afschrift van de reactie van de Landelijke Orde van Begraafplaatsen (LOB) op het onderzoek waarin bestaande mogelijkheden en onmogelijkheden in beeld worden gebracht om eeuwigdurende grafrust in Nederland te realiseren. Afschrift van reactie LOB op onderzoek Eeuwigdurende grafrust (PDF | 6 pagina's | 271 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief NZa over scheiden van wonen en zorg

  Brief van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) over een verkenning naar het gebruik van het volledig pakket thuis (vpt) in de sector verpleging en verzorging (V&V) in de Wet langdurige zorg (Wlz). Doel van het vpt is het scheiden van wonen en zorg te stimuleren en keuzemogelijkheden voor cliënten te vergroten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief over uitvoeringstoets toegang Wlz voor jeugd met psychische stoornis

  Brief van Zorgverzekeraars Nederland over een uitvoeringstoets vanwege het voornemen om de Wet langdurige zorg (Wlz) open te stellen voor jeugd tot 18 jaar met een psychische stoornis. Afschrift brief over uitvoeringstoets toegang Wlz voor jeugd met psychische stoornis (PDF | 5 pagina's | 189 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op het rapport 'Borg de zorg'

  Minister De Jonge biedt zijn reactie over het rapport 'Borg de Zorg' van de Nationale Ombudsman.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept - Nota van toelichting

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstel voor standaarden in het kader van het wetsvoorstel uitvoeringslasten Wmo en Jeugdwet

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en een aantal zorgorganisaties informeren staatssecretaris Van Rijn (VWS) over hun voorstel voor standaarden die kunnen worden vastgelegd in een ministeriële regeling. Het gaat dan om standaarden die helpen om de uitvoeringslasten bij gemeenten en zorgaanbieders in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Jeugdwet terug te dringen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Opdracht tot evaluatie Wet afbreking zwangerschap

  Minister De Jonge (VWS) geeft ZonMw opdracht de Wet afbreking zwangerschap te evalueren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvullend advies over de positionering van behandeling bij GGZ cliënten

  Brief, met bijlagen, van Zorginstituut Nederland aan de de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over aanvullend advies over de positionering van behandeling bij GGZ-cliënten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag Schriftelijk Overleg Waardigheid en trots

  Verslag van het Schriftelijk Overleg over waardigheid en trots: aanpak vernieuwing verpleeghuiszorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief over bedenkingen tegen invoering van artikel 2.2.5. in Wmo 2015

  Bekijk document gepubliceerd op