Zoekresultaten  1-10 van de 29 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Briefverwijder
Thema: Ouderenzorgverwijder
Thema: Jeugdzorgverwijder
 • Briefadvies waarborgen zorgcontinuïteit

  Briefadvies waarborgen zorgcontinuïteit van de Transitie-commissie Stelselherziening Jeugd (TSJ).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstel voor standaarden in het kader van het wetsvoorstel uitvoeringslasten Wmo en Jeugdwet

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en een aantal zorgorganisaties informeren staatssecretaris Van Rijn (VWS) over hun voorstel voor standaarden die kunnen worden vastgelegd in een ministeriële regeling. Het gaat dan om standaarden die helpen om de uitvoeringslasten bij gemeenten en zorgaanbieders in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Jeugdwet terug te dringen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief over stand van zaken intensief toezicht JJI's

  Brief van Inspectie Justitie en Veiligheid over het steunpakket met maatregelen om de capaciteits- en personele tekorten in de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) te verhelpen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over stelselwijziging jeugd ‘Geen kind buiten spel’

  Antwoorden van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) op vragen van de Algemene commissie Jeugdzorg naar aanleiding van de voortgangsbrief stelselwijziging jeugd ‘Geen kind buiten spel’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag Schriftelijk Overleg Waardigheid en trots

  Verslag van het Schriftelijk Overleg over waardigheid en trots: aanpak vernieuwing verpleeghuiszorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van zaken arbeidsmarkt zorg

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op brief over generieke korting 11% op Pgb beschikking 2015

  Gemeente Leiderdorp stuurt staatssecretaris van Rijn (VWS) een reactie op de constatering dat de gemeente Leiderdorp een generieke korting op de PGB (Persoonsgebonden Budget)beschikkingen 2015 heeft toegepast.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift van reactie LOB op onderzoek Eeuwigdurende grafrust

  Afschrift van de reactie van de Landelijke Orde van Begraafplaatsen (LOB) op het onderzoek waarin bestaande mogelijkheden en onmogelijkheden in beeld worden gebracht om eeuwigdurende grafrust in Nederland te realiseren. Afschrift van reactie LOB op onderzoek Eeuwigdurende grafrust (PDF | 6 pagina's | 271 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tussenbericht Transitie Autoriteit Jeugd

  De Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) is per 1 april jl. bij formele instellingsbeschikking opgericht. De TAJ heeft tot taak ervoor te zorgen dat organisaties die jeugdhulp aanbieden en gemeenten voldoende gelegenheid krijgen om tot goede inkoopafspraken te komen teneinde de continuïteit van jeugdhulp te verzekeren en te voorkomen dat essentiële functies van zorg verdwijnen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief NZa over scheiden van wonen en zorg

  Brief van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) over een verkenning naar het gebruik van het volledig pakket thuis (vpt) in de sector verpleging en verzorging (V&V) in de Wet langdurige zorg (Wlz). Doel van het vpt is het scheiden van wonen en zorg te stimuleren en keuzemogelijkheden voor cliënten te vergroten.

  Bekijk document gepubliceerd op