Zoekresultaten  1-10 van de 86 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Briefverwijder
Thema: Ouderenzorgverwijder
Thema: Zorg en gezondheidverwijder
 • Aanvullende maatregelen waarborgen acute en kritiek planbare zorg

  Brief van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) waarin wordt gemeld dat extra maatregelen nodig zijn om acute en kritiek planbare zorg aan te kunnen blijven leveren. Dit is nodig omdat het aantal besmettingen met het coronavirus blijft toenemen. En daardoor de druk op de zorg oploopt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Opvang patiënten MC Slotervaart - informatieverstrekking waarborgen capaciteit curatieve zorg

  Brief aan de gemeente Amsterdam over de opvang patiënten MC Slotervaart en informatieverstrekking over het waarborgen capaciteit curatieve zorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief aan Vrelinghuis over CASA-klinieken

  Afschrift reactie minister Schippers (VWS) op brief Vrelinghuis inzake onvoldoende waarborgen voor het geven van effectieve en veilige sedatie in CASA-klinieken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan NFU over voorstel concentratie locaties van interventies voor patiënten met een aangeboren hartafwijking

  Brief van minister Kuipers (VWS) aan de Nederlandse Federatie Universitair Medisch Centra (NFU) over voorstel voor concentratie op twee locaties van interventies voor patiënten met een aangeboren hartafwijking.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief over uitvoeringstoets toegang Wlz voor jeugd met psychische stoornis

  Brief van Zorgverzekeraars Nederland over een uitvoeringstoets vanwege het voornemen om de Wet langdurige zorg (Wlz) open te stellen voor jeugd tot 18 jaar met een psychische stoornis. Afschrift brief over uitvoeringstoets toegang Wlz voor jeugd met psychische stoornis (PDF | 5 pagina's | 189 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Opdracht tot evaluatie Wet afbreking zwangerschap

  Minister De Jonge (VWS) geeft ZonMw opdracht de Wet afbreking zwangerschap te evalueren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Marktscan Ambulancezorg

  De marktscan omvat een beschrijving van de structuur van de ambulancesector, het gedrag van de betrokken partijen en de uitkomsten ten aanzien van de publieke belangen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de ambulancezorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag Schriftelijk Overleg Waardigheid en trots

  Verslag van het Schriftelijk Overleg over waardigheid en trots: aanpak vernieuwing verpleeghuiszorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief over afspraken over fase 3 aan de voorzitters van de veldpartijen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift van reactie LOB op onderzoek Eeuwigdurende grafrust

  Afschrift van de reactie van de Landelijke Orde van Begraafplaatsen (LOB) op het onderzoek waarin bestaande mogelijkheden en onmogelijkheden in beeld worden gebracht om eeuwigdurende grafrust in Nederland te realiseren. Afschrift van reactie LOB op onderzoek Eeuwigdurende grafrust (PDF | 6 pagina's | 271 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op