Zoekresultaten  1-1 van de 1 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Briefverwijder
Thema: Overheidspersoneelverwijder
  • Brief aan SCO elektronisch verzenden rechtspositionele berichten

    Reactie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op de brief van de Samenwerkende Centrales voor Overheidspersoneel (SCO) over het voorstel tot wijziging van de Ambtenarenwet en de Militaire Ambtenarenwet 1931 in verband met het uitsluitend elektronisch verzenden van berichten die betrekking hebben op de rechtspositie (Kamerstuknummer 32416).

    Bekijk document gepubliceerd op