Zoekresultaten  1-10 van de 31 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Briefverwijder
Thema: Rail- en wegverkeerverwijder
 • Nota naar aanleiding van het Verslag Wijzigingswet TTH

  Minister Harbers (IenW) reageert op het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over het wetsvoorstel Wijzigingswet TTH. Het wetsvoorstel gaat over wijziging van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Tweede Kamerbrief Informele bijeenkomst van EU-transportministers februari 2022

  Afschrift van de brief van minister Harbers (IenW) aan de Tweede Kamer. De brief bevat het verslag van de informele bijeenkomst van EU-transportministers van 21 en 22 februari 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies VCR wetsvoorstel wijziging Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteursrechten naburige rechten

  De Nederlandse Vereniging van Commerciële Radio (VCR) geeft advies over het concept-wetsvoorstel tot wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteursrechten en naburige rechten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Netherlands input Consultation HDV standards

  Nederlandse bijdrage voor de Europese Commissie. Het gaat om een publieksconsultatie over de  ́Vermindering van koolstofemissies– herziening van emissienormen voor zware bedrijfsvoertuigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief met reactie op rapport OvV Vrachtwagenongevallen op snelwegen

  Reactie op aanbevelingen rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) Vrachtwagenongevallen op snelwegen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Autobrief

  Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto’s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Joint letter on more ambitious national blending mandates

  Afschrift van de brief van Nederland en andere lidstaten aan de Europese Commissie. De brief gaat over de mogelijkheid om nationaal een hogere bijmengverplichting voor duurzame luchtvaartbrandstoffen in te voeren. Dit in aanvulling op de voorgestelde Europese bijmengverplichting uit het Fit-for-55 pakket.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief reactie en analyse gebruik plastic afschermingen in voertuigen

  Brief van RDW aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met een advies over het gebruik van plastic afschermingen in voertuigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Schriftelijke beantwoording Begrotingsbehandeling Infrastructuur en Waterstaat 3 november 2021

  Minister Visser en staatssecretaris Van Weyenberg (beiden IenW) beantwoorden schriftelijke vragen van de Tweede Kamer over de 1e termijn van de begrotingsbehandeling van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op 3 november 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • EU raadpleging inzake financiering strategische infrastructuur

  Het document bevat de reactie van het Nederlandse kabinet op de openbare raadpleging over EU-financiering op het gebied van strategische infrastructuur.

  Bekijk document gepubliceerd op