Zoekresultaten  1-2 van de 2 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Briefverwijder
Thema: Internationaalverwijder
  • Brief RIVM met advies na 121e OMT

    Advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) na het 121e overleg van het Outbreak Management Team (OMT) over maatregelen om de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) onder controle te houden. In het advies is onder andere aandacht voor maatregelen rondom reizen.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Nota naar aanleiding van verslag Uitvoeringswet herziening Verordening producten voor tweeërlei gebruik

    Minister Knapen (BZ) geeft antwoord op vragen over het wetsvoorstel Uitvoeringswet herziening Verordening producten voor tweeërlei gebruik. De vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

    Bekijk document gepubliceerd op