Zoekresultaten  1-10 van de 29 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsnotaverwijder
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • Besluit GSM-1800 vergunningen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag Nationale Nummerdag

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Marktconsultatie over AMVB congestiemanagement

  Momenteel ligt in de Eerste Kamer het wetsvoorstel 31904 (wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang van duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wetten) ter behandeling voor. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Beleidsdoorlichting Duurzaam Ondernemen

  Rapport bij kamerbrief over de onderbouwing van het LNV-beleid over duurzaam ondernemen. Verduurzaming van landbouw en visserij komt niet vanzelf; het zorgt voor boeren en vissers voor hogere kosten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel aanbestedingswet

  Nieuwe regels omtrent aanbestedingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota Duurzame gewasbescherming - beleid voor gewasbescherming tot 2010

  Beleid voor duurzame bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategische nota mobiele communicatie

  Deze nota is aangekondigd in de brief van 18 mei 2010  aan de Tweede Kamer en gedurende de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 23 en 24 november 2010. Deze nota geeft helderheid over de wijze waarop de overheid tot 2017 omgaat met de uitgifte van de schaarse frequentieruimte voor mobiele communicatie. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Digitale Agenda.nl - ICT voor innovatie en economische groei

  Een Nederland dat vergrijst en moet concurreren in een open wereldeconomie, kan 3 dingen doen: harder werken, langer werken en slimmer werken. Deze Digitale Agenda.nl focust op het laatste. Hoe kan ICT slim worden ingezet voor groei en welvaart? Welke randvoorwaarden zijn daarvoor nodig? Een geslaagde uitvoering van deze agenda voor de periode 2011 - 2015 geeft een krachtige impuls aan innovatie en economische groei.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op Groenboek over collectief verhaal consumenten

  Op 27 november 2008 heeft de Europese Commissie het Groenboek over collectief verhaal voor consumenten gepubliceerd. Dit document bevat het Nederlandse standpunt op het voornemen van de Commissie om de mogelijkheden voor consumenten te verbeteren om hun rechten in het buitenland te kunnen halen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbevelingen: Het werken met therapeutische doses radionucliden

  Deze Aanbevelingen zijn een revisie van de Richtlijn Radionuclidentherapie, deel 1: Jodium- 131-therapie voor schildklieraandoeningen uit 1994, met bovendien een uitbreiding naar andere radionucliden. Deze Aanbevelingen zijn bedoeld als leidraad voor degenen die bij de bouw van radionuclidenfaciliteiten zijn betrokken, zoals ziekenhuisdirecties en architectenbureaus, en voor toezichthoudende overheidsinstanties. Deze Aanbevelingen zijn tevens bedoeld voor hen die in de medische praktijk betrokken zijn bij het werken met therapeutische doses radionucliden en met name bij jodium-131-therapieën.

  Bekijk document gepubliceerd op