Zoekresultaten  1-10 van de 30 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsnotaverwijder
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • De Nationale Technologiestrategie

  De Nationale Technologiestrategie geeft bouwstenen voor een strategisch technologiebeleid door sleuteltechnologieën te identificeren waar het Nederlandse kennisveld en het Nederlandse bedrijfsleven een positieve impact mee kan maken en waar een unieke Nederlandse positie op mogelijk is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Klimaatplan 2021-2030

  Dit Klimaatplan bevat de hoofdlijnen van het klimaatbeleid voor de komende 10 jaar. Ook gaat het in op de laatste wetenschappelijke inzichten over klimaatverandering, technologische ontwikkelingen, internationale beleidsontwikkelingen en de economische gevolgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Internationale en Europese maatregelen om economische gevolgen COVID-19 te mitigeren

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Langetermijnstrategie Klimaat

  Beschrijving van de Nederlandse bijdrage aan de Europese klimaatdoelen op de langere termijn: in de Europese Unie zo snel mogelijk klimaatneutraliteit bereiken en komen tot een zeer energie-efficiënt en sterk op hernieuwbare energiebronnen gebaseerd energiesysteem.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie

  Dit actieplan beschrijft de voornemens van het kabinet om de ontwikkeling van artificiële intelligentie (AI) in Nederland te versnellen en internationaal te profileren. Het gaat in op de AI-ontwikkelingen in Nederland, op de elementen die nodig zijn om AI-innovatie verder te stimuleren, en op het borgen van de publieke belangen bij AI-ontwikkelingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwikkelkader windenergie op zee

  Het ontwikkelkader windenergie op zee geeft een raamwerk voor de ontwikkeling van windenergie op zee in Nederland en voor de vormgeving en aanleg van het net op zee om die ontwikkeling te ondersteunen. Het beschrijft op hoofdlijnen de functionele eisen en het technische concept van het net op zee waarop de windparken worden aangesloten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De waarde(n) van weten: Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025

  Met deze strategische agenda zet minister Bussemaker (OCW) de koers uit voor het hoger onderwijs voor de komende 10 jaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De waarde(n) van weten: Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025

  Met deze strategische agenda zet minister Bussemaker (OCW) de koers uit voor het hoger onderwijs voor de komende 10 jaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee - Nota van Antwoord

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee

  Partiële herziening van het Nationaal Waterplan Hollandse Kust en Ten Noorden van de Waddeneilanden

  Bekijk document gepubliceerd op