Zoekresultaten  1-10 van de 136 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsnotaverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Aanpassing uitvoeringsbeleid asbest aan boord van zeeschepen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Programma Circulaire Economie 2023 - 2030 - National Circular Economy Programme 2023-2030.pdf

  In een circulaire economie worden spullen die nu nog als afval worden gezien, hergebruikt. Zo hebben we minder of geen nieuwe grondstoffen uit de aarde nodig. Daarom wil het kabinet dat de economie in 2050 volledig circulair is. Het Nationale Programma Circulaire Economie (NPCE) bevat maatregelen om de komende jaren zuiniger om te gaan met grondstoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding verslag over wetsvoorstel onafhankelijke goedkeuringsinstantie RDW

  Minister Harbers (IenW) reageert op het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over het wetsvoorstel voor wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele andere wetten. Het wetsvoorstel gaat over het laten vervallen van de mogelijkheid tot het aanwijzen van bijzondere bromfietsen en het mogelijk maken van invoering van het kader voor lichte elektrische voertuigen door een onafhankelijke goedkeuringsinstantie, de RDW. Daarnaast bevat het wetsvoorstel enkele andere wijzigingen. Nota naar aanleiding verslag over wetsvoorstel onafhankelijke goedkeuringsinstantie RDW (PDF | 24 pagina's | 676 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het nader verslag Rijkswat nationaliteit zeeschepen

  Minister Van Nieuwenhuizen reageert op de nadere bevindingen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer  over het wetsvoorstel wetsvoorstel Rijkswet nationaliteit zeeschepen. Nota naar aanleiding van het nader verslag Rijkswat nationaliteit zeeschepen (PDF | 11 pagina's | 280 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overstromingsrisicobeheerplan voor het stroomgebied van de Eems 2016-2021

  Dit overstromingsrisicobeheerplan geeft inzicht in de doelen die Nederland stelt om het risico van overstromingen in het stroomgebied van de Eems te beperken, en de maatregelen die daarvoor getroffen worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag omvorming proRail tot zbo

  Staatssecretaris Van Veldhoven reageert op vragen en opmerkingen van de Tweede Kamer overj het wetsvoorstel Publiekrechtelijke omvorming ProRail . Nota naar aanleiding van het verslag omvorming proRail tot zbo (PDF | 76 pagina's | 978 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Notitie Reikwijdte en Detailniveau

  Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Nationaal MilieuProgramma.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overstromingsrisicobeheerplan voor het stroomgebied van de Maas 2016-2021

  Dit overstromingsrisicobeheerplan geeft inzicht in de doelen die Nederland stelt om het risico van overstromingen in het stroomgebied van de Maas te beperken, en de maatregelen die daarvoor getroffen worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ciep kernenergie een internationale beleidsverkenning

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee 2022 – 2027 Reactienota op zienswijzen en adviezen

  De reactienota bevat de reactie van ht kabinet op de zienswijzen op het Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee 2022-2027 (AO PNZ).

  Bekijk document gepubliceerd op