Zoekresultaten  1-9 van de 9 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsnotaverwijder
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitverwijder
 • LNV Digitaliseringsvisie

  LNV Digitaliseringsvisie: Inzet van digitalisering voor een duurzame landbouw- en voedselketen en robuuste natuur

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Natuur- en milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030

  Het Natuur- en milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030 biedt een integraal kader dat ingaat op de verantwoordelijkheden, beleidsdoelstellingen en wettelijke verplichtingen die verband houden met het beheer van de natuurlijke omgeving in Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint Eustatius). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota Dierenwelzijn en Diergezondheid

  In deze nota wordt ingegaan op de doelen die het kabinet in deze kabinetsperiode wil bereiken en de inzet die daarvoor gepleegd gaat worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging Wet natuurbescherming

  Nota van wijziging Wet natuurbescherming

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied

  In de startnotitie van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) wordt onder andere aandacht besteed aan de terugdringing van de stikstofuitstoot en de verbetering van de natuurkwaliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleid voor mosselzaadinvanginstallaties (MZIs) 2015-2018

  Deze nota beschrijft het beleid van het ministerie van Economische Zaken voor mosselzaadinvanginstallaties (MZI-beleid) voor de periode 2015-2018.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede nota van wijziging Wet natuurbescherming

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleid voor mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s) 2021 t/m 2026

  In dit beleidsdocument biedt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de kaders voor vergunningaanvragen voor het exploiteren van mosselzaadinvanginstallaties in de Waddenzee, de Oosterschelde en de Voordelta in de periode 2021 tot en met 2026. Beleid voor mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s) 2021 t/m 2026 (PDF | 41 pagina's | 1,3 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rijksnatuurvisie 2014 Natuurlijk verder

  In de natuurvisie beschrijft de Rijksoverheid in grote lijnen het natuurbeleid voor de komende 10 jaar. Kernpunt van de visie is een omslag in het denken: natuur hoort midden in de samenleving thuis.

  Bekijk document gepubliceerd op