Zoekresultaten  351-360 van de 361 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsnotaverwijder
 • Ontwikkelkader windenergie op zee

  Het ontwikkelkader windenergie op zee geeft een raamwerk voor de ontwikkeling van windenergie op zee in Nederland en voor de vormgeving en aanleg van het net op zee om die ontwikkeling te ondersteunen. Het beschrijft op hoofdlijnen de functionele eisen en het technische concept van het net op zee waarop de windparken worden aangesloten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota over Multiannual Financial Framework (2014-2020) - Negotiating box

  Engelstalige nota van de Europese Unie over het Meerjarig Financieel Kader van de EU voor de periode 2014-2020 en de onderhandelingsbox.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Plan van aanpak dak- en thuislozen (maatschappelijke opvang) 2e fase

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Met recht voor veiligheid ii

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Van voorlichten tot verplichten: een nieuwe impuls voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemerschap

  Nota over de resultaten van het huidige beleid en de hoofdlijnen van het nieuwe beleid op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemerschap (IMVO). Van voorlichten tot verplichten: een nieuwe impuls voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemerschap (PDF | 40 pagina's | 2,4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Internationaal gecoördineerd stroomgebiedbeheerplan Maas

  Dit rapport omvat onderwerpen die relevant zijn voor het hele stroomgebied van de Maas (een overzicht van de toestand van oppervlakte- en grondwaterlichamen, de doelen voor 2021 en de maatregelenprogrammas), en een overzicht van de multilaterale coördinatiewerkzaamheden binnen het stroomgebied.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Startmeting Versterking Functiemix

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Passende beoordeling randstad 2040

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Consulaire beleidsnota ministerie van Buitenlandse Zaken

  'De Staat van het Consulaire' beschrijft de ambities, uitgangspunten en wensen rond de wereldwijde dienstverlening van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rijksnatuurvisie 2014 Natuurlijk verder

  In de natuurvisie beschrijft de Rijksoverheid in grote lijnen het natuurbeleid voor de komende 10 jaar. Kernpunt van de visie is een omslag in het denken: natuur hoort midden in de samenleving thuis.

  Bekijk document gepubliceerd op