Zoekresultaten  1-10 van de 33 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsnotaverwijder
Thema: Waterverwijder
 • Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee 2022 – 2027 Reactienota op zienswijzen en adviezen

  De reactienota bevat de reactie van ht kabinet op de zienswijzen op het Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee 2022-2027 (AO PNZ).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactienota op zienswijzen en adviezen

  De reactienota bevat de reactie van ht kabinet op de zienswijzen op het Ontwerp Nationaal Water Programma2022-2027 (Ontwerp-NWP). Daarnaast bevat de nota een toelichting op de adviezen en toetsen op het Ontwerp-NWP. Tot slot geeft de nota een schets van het gevolgde en toekomstige proces van planvorming en besluitvorming.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Internationaal gecoördineerd stroomgebiedbeheerplan Schelde

  Internationaal beheerplan voor het stroomgebiedsdistrict Schelde voor de beheerperiode 2015 - 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overstromingsrisicobeheerplan voor het stroomgebied van de Schelde 2016-2021

  Dit overstromingsrisicobeheerplan geeft inzicht in de doelen die Nederland stelt om het risico van overstromingen in het stroomgebied van de Schelde te beperken, en de maatregelen die daarvoor getroffen worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overstromingsrisicobeheerplan voor het stroomgebied van de Rijn 2016-2021

  Dit overstromingsrisicobeheerplan geeft inzicht in de doelen die Nederland stelt om het risico van overstromingen in het stroomgebied van de Rijn te beperken, en de maatregelen die daarvoor getroffen worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Internationaal gecoördineerd stroomgebiedbeheerplan Eems

  Internationaal beheerplan volgens artikel 13 Kaderrrichtlijn Water voor het stroomgebiedsdistrict Eems voor de beheerperiode 2015 - 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overstromingsrisicobeheerplan voor het stroomgebied van de Eems 2016-2021

  Dit overstromingsrisicobeheerplan geeft inzicht in de doelen die Nederland stelt om het risico van overstromingen in het stroomgebied van de Eems te beperken, en de maatregelen die daarvoor getroffen worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsnota Noordzee 2016-2021

  De Beleidsnota Noordzee 2016-2021 beschrijft het huidig gebruik en de ontwikkelingen op de Noordzee en de samenhang met het mariene ecosysteem. Ook bevat deze nota de visie, de opgaven en het beleid van het Rijk voor de Noordzee.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overstromingsrisicobeheerplan voor het stroomgebied van de Maas 2016-2021

  Dit overstromingsrisicobeheerplan geeft inzicht in de doelen die Nederland stelt om het risico van overstromingen in het stroomgebied van de Maas te beperken, en de maatregelen die daarvoor getroffen worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee 2012-2020 (deel 3)

  De Europese kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) verplicht de EU-lidstaten een strategie te ontwikkelen om in 2020 in het eigen zeegebied een goede milieutoestand te bereiken en te behouden. Voor Nederland gaat het om het Nederlandse deel van de Noordzee. De Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee 2012-2020 (deel 3) omvat het programma van maatregelen voor een gezonde zee met een duurzaam gebruik.

  Bekijk document gepubliceerd op