Zoekresultaten  1-6 van de 6 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsnotaverwijder
Thema: Klimaatveranderingverwijder
 • Polaire strategie 2021-2025: Beslagen ten ijs

  In de nieuwe strategie voor het arctisch gebied leest u hoe Nederland de komende jaren blijft bijdragen aan het beschermen van mens en milieu, de internationale veiligheid en het tegengaan van klimaatverandering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Klimaatplan 2021-2030

  Dit Klimaatplan bevat de hoofdlijnen van het klimaatbeleid voor de komende 10 jaar. Ook gaat het in op de laatste wetenschappelijke inzichten over klimaatverandering, technologische ontwikkelingen, internationale beleidsontwikkelingen en de economische gevolgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Langetermijnstrategie Klimaat

  Beschrijving van de Nederlandse bijdrage aan de Europese klimaatdoelen op de langere termijn: in de Europese Unie zo snel mogelijk klimaatneutraliteit bereiken en komen tot een zeer energie-efficiƫnt en sterk op hernieuwbare energiebronnen gebaseerd energiesysteem.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied

  In de startnotitie van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) wordt onder andere aandacht besteed aan de terugdringing van de stikstofuitstoot en de verbetering van de natuurkwaliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van Verslag wijziging Wet milieubeheer

  Staatssecretaris Van Veldhoven reageert op het verslag van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer over het voorstel van wet tot wijziging van de Wet milieubeheer. Het wetsvoorstel gaat over bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnenen voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Nota naar aanleiding van Verslag wijziging Wet milieubeheer (PDF | 17 pagina's | 267 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen

  Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) reageert op het verslag van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat IenW) van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet milieubeheer. Het wetsvoorstel gaat over bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnenen voor de uitvoering van het Klimaatakkoord.

  Bekijk document gepubliceerd op