Zoekresultaten  1-10 van de 12 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsnotaverwijder
Thema: Kenniseconomieverwijder
 • Voortgangsrapportage 2010 Rijksbrede Actieplan Nanotechnologie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee - Nota van Antwoord

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie

  Dit actieplan beschrijft de voornemens van het kabinet om de ontwikkeling van artificiële intelligentie (AI) in Nederland te versnellen en internationaal te profileren. Het gaat in op de AI-ontwikkelingen in Nederland, op de elementen die nodig zijn om AI-innovatie verder te stimuleren, en op het borgen van de publieke belangen bij AI-ontwikkelingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De Ruimte voor het gebruik - Meer waarde voor onze aarde

  De Ruimte voor het gebruik - Meer waarde voor onze aarde

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsbrief Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont

  Beleidsnota over de inzet van dit kabinet op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen in Nederland en in het buitenland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee

  Partiële herziening van het Nationaal Waterplan Hollandse Kust en Ten Noorden van de Waddeneilanden

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van Verslag wijziging Wet milieubeheer

  Staatssecretaris Van Veldhoven reageert op het verslag van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer over het voorstel van wet tot wijziging van de Wet milieubeheer. Het wetsvoorstel gaat over bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnenen voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Nota naar aanleiding van Verslag wijziging Wet milieubeheer (PDF | 17 pagina's | 267 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Digitale Agenda.nl - ICT voor innovatie en economische groei

  Een Nederland dat vergrijst en moet concurreren in een open wereldeconomie, kan 3 dingen doen: harder werken, langer werken en slimmer werken. Deze Digitale Agenda.nl focust op het laatste. Hoe kan ICT slim worden ingezet voor groei en welvaart? Welke randvoorwaarden zijn daarvoor nodig? Een geslaagde uitvoering van deze agenda voor de periode 2011 - 2015 geeft een krachtige impuls aan innovatie en economische groei.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen

  Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) reageert op het verslag van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat IenW) van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet milieubeheer. Het wetsvoorstel gaat over bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnenen voor de uitvoering van het Klimaatakkoord.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • ECORYS-evaluatie van Netherlands Space Office

  ECORYS-evaluatie van Netherlands Space Office

  Bekijk document gepubliceerd op