Zoekresultaten  1-6 van de 6 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsnotaverwijder
Thema: Zorg en gezondheidverwijder
 • Beleidskader eerstelijnscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties

  Het Beleidskader eerstelijnscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties geeft aan hoe het subsidiebeleid voor geïntegreerde eerstelijnscentra in VINEX-gebieden zal worden voortgezet. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkprogramma 2012 van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg

  In dit concept-werkprogramma worden de vier onderwerpen toegelicht waarover de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg in 2012 rapporten uit zal brengen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidskader voor subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties

  Uitgangspunten subsidiemogelijkheden en beoordelingskader voor subsidieaanvragen In de Visiebrief ‘Bundel je kracht, samen sterk’, van 20 mei 2011 zijn door de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de contouren geschetst van het beleid voor het verstrekken van subsidies aan patiënten- en gehandicaptenorganisaties (pg-organisaties) op grond van de Kaderregeling VWS-subsidies. Dit beleidskader, dat aan de Tweede Kamer is gezonden, geeft een nadere uitwerking van die contouren. Hiermee zijn, conform artikel 3 van de Kaderregeling VWS-subsidies, de hoofdlijnen van het beleid bekend gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede nota van wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg onder andere in verband met de opneming van de mogelijkheid tot taakherschikking

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ook het particuliere zorgaanbod moet verantwoord zijn

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Download

  Met belangstelling heb ik kennis genomen van het verslag op het voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg onder andere in verband met de opneming van de mogelijkheid tot taakherschikking. Graag beantwoord ik de door de verschillende fracties op onderdelen gestelde vragen. Bij de beantwoording van de vragen heb ik de opbouw van het verslag gevolgd.

  Bekijk document gepubliceerd op