Zoekresultaten  1-6 van de 6 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsnotaverwijder
Thema: Scheepvaartverwijder
 • Nota naar aanleiding van het nader verslag Rijkswat nationaliteit zeeschepen

  Minister Van Nieuwenhuizen reageert op de nadere bevindingen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer  over het wetsvoorstel wetsvoorstel Rijkswet nationaliteit zeeschepen. Nota naar aanleiding van het nader verslag Rijkswat nationaliteit zeeschepen (PDF | 11 pagina's | 280 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Wijziging Loodsenwet

  Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) reageert op de bevindingen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wijziging Havenbeveiligingswet

  Minister Harbers (IenW) reageert op het verslag van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel wetsvoorstel wijziging Havenbeveiligingswet. Het wetsvoorstel gaat over de modernisering van de opleidingseisen voor personen die bij havenfaciliteiten beveiligingswerkzaamheden verrichten. Daarnaast gaat het voorstel over de optimalisering van de veiligheidscontroles van schepen en 2 technische verbeteringen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 2e Nota van Wijziging

   De 2e nota van wijziging bevat opnieuw wijzigingen in het wetsvoorsel Rijkswet nationaliteit zeeschepen. 2e Nota van Wijziging (PDF | 10 pagina's | 341 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het Verslag Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening

  Minister Van Nieuwenhuizen reageert op het verslag van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening. Nota naar aanleiding van het Verslag Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening ( PDF | 4 pagina's | 287 kB )

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag bij wetsvoorstel Wet pleziervaartuigen 2016

  Nota naar aanleiding van het verslag bij de regels met betrekking tot de veiligheid en het in handel brengen van pleziervaartuigen (Wet pleziervaartuigen 2016).

  Bekijk document gepubliceerd op