Zoekresultaten  231-240 van de 244 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Brochureverwijder
 • Criteria Integrale Toegankelijkheid Stembureaus

  Dit document bevat achterliggende informatie over de toegankelijkheid van stemlocaties en een overzicht van alle voorkomende relevante (tijdelijke) toegankelijkheidsvoorzieningen in en rond een beoogde stemlocatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Betrokkenheid loont (in de samenleving)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De Burgemeester als hoeder

  De burgemeester is één van de belangrijke spelers die een rol spelen bij burgerparticipatie in de gemeente. De uitdrukkelijke opdracht aan de burgemeester in artikel 170 van de Gemeentewet maakt dat duidelijk. Aan de burgemeester is daarin een zorgplicht voor de kwaliteit van burgerparticipatieprocessen in zijn gemeente toegewezen. De kernvraag van deze verkenning is hoe burgemeesters in de praktijk invulling geven aan deze zorgplicht. Hein Albeda heeft hiervoor in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gesprekken gevoerd met een voorhoede van burgemeesters.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De Arbeidstijdenwet (Duits)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking Rekenen aan Luchtkwaliteit

  Deze publicatie is opgesteld als hulpmiddel bij het berekenen van luchtkwaliteit bij wegen en inrichtingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De Arbeidstijdenwet (Pools)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Resultatenbrochure convenanten, meerjarenafspraken energie-efficiëntie

  Jaarlijkse resultatenbrochure, convenanten, meerjarenafspraken energie-efficiëntie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking crossborder herkenning elektronische handtekeningen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inventarisatie grote brandcompartimenten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • E-boek Aan de slag achter de voordeur

  In dit e-boek zijn de ervaringen vastgelegd van het experiment Achter de Voordeur. 

  Bekijk document gepubliceerd op