Zoekresultaten  1-10 van de 13 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Brochureverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Handreiking EURAL

  In deze publicatie vindt u informatie over de toepassing van de Europese afvalstoffenlijst (Eural). In de Eural benoemt de Europese Commissie afvalstoffen en bepaalt zij wanneer een afvalstof gevaarlijk is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toelichting op Schone Lucht Akkoord

  Uitleg over de uitdagingen en doelen van het Schone Lucht Akkoord.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Quick Scan Verordening stroomlijnen TEN-T

  De Europese Commissie heeft een voorstel over stroomlijning van maatregelen ter bevordering van de totstandbrenging van het trans-Europese vervoersnetwerk gepubliceerd. In de quick scan worden met het oog op het bestaande Nederlandse wettelijke kader en de Nederlandse praktijk van vergunningverlening suggesties geopperd voor verbetering van het voorstel en knelpunten geïdentificeerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vraag en antwoord T-rijbewijs

  Deze vragen en antwoorden geven uitleg over de invoering van het T-rijbewijs. De afkorting LBT staat voor land- en bosbouwtrekker en MMBS is een afkorting voor motorrijtuig met beperkte snelheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Legionellapreventie in waterinstallaties - regels en toezicht

  Stroomschema voor legionellapreventie in waterinstallaties

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking uniforme saneringen

  Het doel van het Besluit uniforme saneringen is het vereenvoudigen en versnellen van de bodemsaneringsprocedure, het verlagen van de kosten van bodemsanering en het verlagen van de uitvoeringskosten bij decentrale overheden. Door deze vereenvoudigingvan de regels verwacht het ministerie dat burgers en bedrijfsleven worden gestimuleerd ernstig verontreinigde bodems eerder te gaan saneren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking Rekenen aan Luchtkwaliteit

  Deze publicatie is opgesteld als hulpmiddel bij het berekenen van luchtkwaliteit bij wegen en inrichtingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handleiding meten en rekenen industrielawaai

  De Handleiding meten en rekenen Industrielawaai (Handleiding) geeft richtlijnen en aanwijzingen voor het meten en berekenen van het geluid afkomstig van inrichtingen, waarop de Wet milieubeheer (Wm) of een gemeentelijke verordening van toepassing is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het voorkomen van overlast bij rioolrenovatie met styreenhoudende technieken

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wat is het milieu ons waard?

  Bekijk document gepubliceerd op