Zoekresultaten  1-21 van de 21 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Brochureverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Zwangerschap en werk - informatie voor werkgevers

  Rechten en plichten voor werkgevers van mensen die zwanger zijn of net een kind hebben gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Zwangerschap en werk - informatie voor werknemers

  Regels die gelden voor werknemers die zwanger zijn of net een kind hebben gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking Alcohol-, drugs- en medicijnbeleid (ADM-beleid)

  Deze handreiking ondersteunt werkgevers bij het opstellen van beleid over alcohol-, drugs- en medicijngebruik binnen de organisatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vraag en antwoord 'Ontwikkeladvies praktisch opgeleiden'

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Een kind in de spotlights: informatie over de Beleidsregel inzake ontheffing verbod op kinderarbeid

  Kinderen verdienen bescherming. Ze moeten veilig en gezond kunnen opgroeien. Daarom mogen kinderen jonger dan 16 jaar beperkt werken, en kinderen jonger dan 13 jaar niet. Dat is het uitgangspunt. Maar wat nu als het gaat om het meedoen aan een speelfilm, televisieprogramma, modeshow, musical of concert? In het belang van de artistieke kinderen én de culturele sector, kan er in zulke gevallen een uitzondering worden gemaakt. Daar is de Beleidsregel inzake ontheffing verbod op kinderarbeid (BOVK) voor bedoeld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Wat verandert er voor werkgevers en werknemers

  Het wetsvoorstel implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is op 21 juni 2022 aanvaard door de Eerste Kamer. De wet zal met ingang van 1 augustus 2022 in werking treden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezicht en handhaving kinderopvang (informatie voor ondernemers)

  'Toezicht en handhaving kinderopvang' van GGD GHOR Nederland bevat de nieuwste informatie voor (nieuwe) houders in de kinderopvang. De brochure geeft de houder een overzicht van de belangrijkste eisen waar een kinderopvangorganisatie aan moet voldoen vanuit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Daarbij gaat de brochure in op de taken en verantwoordelijkheden van de GGD en de gemeente.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet transparante arbeidsvoorwaarden

  Vanaf 1 augustus 2022 geldt de nieuwe wet Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Hierdoor krijg je meer inzicht in je arbeidsvoorwaarden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • FAQ Transparante arbeidsvoorwaarden

  Vanaf 1 augustus 2022 geldt de nieuwe wet Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Hierdoor krijg je meer inzicht in je arbeidsvoorwaarden. In dit document staan veelgestelde vragen en antwoorden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw in Nederland (voor Europese arbeidsmigranten)

  Komt u uit de Europese Unie en u wilt werken en wonen in Nederland? Deze brochure bevat informatie over wonen, werken, belastingen, inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP), gezondheidszorg en instroom in scholen. In de brochure treft u tal van links aan naar websites van (overheids)organisaties waar u nog meer informatie kunt vinden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw in Nederland (voor asielgerechtigden, gezinsvormers, gezinsherenigers)

  De brochure bevat informatie om u op weg te helpen in de Nederlandse samenleving. U leest hierin onder andere over wat u moet regelen als u in Nederland komt. In de brochure treft u ook tal van links aan naar websites van (overheids)organisaties waar u meer gedetailleerde informatie kunt vinden. Naast een Nederlandse versie - die u hier aantreft - is de brochure ook beschikbaar in verschillende andere talen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De Arbeidstijdenwet (Nederlands)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategische kennisagenda SZW 2011

  De Kennisagenda van 2011 zet de kennisbehoefte van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op een rij. De Kennisagenda laat zien wat de belangrijkste strategische kennisthema’s zijn voor SZW in de komende jaren en welke vragen SZW heeft.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet Armoedeplan

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Specifieke regels arbeidstijden overige sectoren

  Vragen en antwoorden over arbeidstijden bij audiovisuele producties, baggerwerkzaamheden, bioscopen, brandweer, brood- en banketbakkerij, defensie, horecabedrijf, inwonend huishoudelijk personeel, lokaalspoorwegen, niet-nautisch personeel, binnenvaart, podiumkunsten, schippersinternaten, schoonmaakbedrijf, sneeuw- en gladheidsbestrijding, tentoonstellingsbouw en scheepsreparatie en vrijwillige politie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wet aanpak schijnconstructies: uitleg over verplichtingen inzake de WML

  Vanaf 1 januari 2017 zijn alle bepalingen van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) die van invloed zijn op de specificatie van de loonstrook, de betaling van het wettelijk minimumloon en de inhoudingen en verrekeningen van kracht. In deze publicatie geven wij meer duidelijkheid op een aantal vragen die in de praktijk kunnen voorkomen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Format Alcohol-, drugs- en medicijnbeleid (ADM-beleid)

  Werkgevers kunnen dit format gebruiken om het gesprek over het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen in relatie tot het werk binnen de organisatie op gang te brengen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vrijwilligerswerk door asielzoekers en statushouders in de opvang (april 2017)

  Tips en aandachtspunten voor maatschappelijke organisaties

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Betrokkenheid loont (in de samenleving)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De Arbeidstijdenwet (Duits)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De Arbeidstijdenwet (Pools)

  Bekijk document gepubliceerd op