Zoekresultaten  1-10 van de 44 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Brochureverwijder
Thema: Inrichting van de overheidverwijder
 • Infoblad Kinderopvang

  Dit informatieblad geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste voorschriften voor kinderopvang uit het Bouwbesluit 2012 en de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het Bouwbesluit 2003.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Magazine katern Dag van het risico

  Artikel over gezond omgaan met risico’s en incidenten verschenen in het Magazine Nationale veiligheid en crisisbeheersing van augustus 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuwsbrief 3 Tweede Kamerverkiezing 2021 - Antwoorden op vragen Tweede Kamer over COVID-19 en verkiezingen (7 juli 2020)

  Met deze nieuwsbrief wil het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties u informeren over kwesties die van belang zijn voor de Tweede Kamerverkiezing van 17 maart 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking burgemeesters: benoeming, herbenoeming, klankbordgesprekken en afscheid

  De handreiking burgemeesters wil met praktische ondersteuning bijdragen aan de kwaliteit, zorgvuldigheid, vertrouwelijkheid en het maatwerk van procedures rond benoeming, klankbordgesprekken, herbenoeming en afscheid nemen van burgemeesters. In de handreiking is er nadrukkelijk aandacht voor de bevordering van diversiteit binnen de groep die het ambt bekleedt en in de doelgroepen die met deze procedures te maken hebben.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatiewijzer staatssteun voor decentrale overheden

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuwsbrief RiVer nummer 8

  Nieuwsbrief van het programma Risico's en verantwoordelijkheden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet stembureaus op 17 maart 2021 versie 1.1

  Overzicht van de regels voor stembureaus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen

  Deze handleiding beschrijft een nieuwe methode waarmee overheden kunnen vaststellen of burgers of bedrijven in aanmerking komen voor een financiële vergoeding bij tijdelijke inkomensschade door een infrastructurele maatregel, zoals wegwerkzaamheden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuwsbrief 5 (16-12-2021) Gemeenteraadsverkiezingen 2022 - Circulaire-gemeenteraadsverkiezingen-maart-2022.pdf

  Nieuwsbrief waarmee gemeenten door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden geïnformeerd over actuele ontwikkelingen rond de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheets over nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen - 7. Optie 2: centrale stemopneming

  De Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen (NPVV) treedt op 1 januari 2023 in werking en geldt daarmee bij de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen van maart 2023. Werken volgens de nieuwe wet vraagt voorbereiding door gemeenten. Het ministerie van BZK heeft daarom factsheets gemaakt met uitleg over de nieuwe procedure. In factsheet 1 wordt de nieuwe procedure toegelicht, waarna in de daaropvolgende factsheets steeds een onderdeel uit de procedure in stappen wordt uitgelegd.

  Bekijk document gepubliceerd op