Zoekresultaten  1-50 van de 58 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Brochureverwijder
Thema: Onbekend themaverwijder
 • Tips voor juiste registratie GGZ

  Een juiste registratie van DBC’s en gbGGZ-producten in uw softwarepakket is van groot belang. Daarmee voorkomt u dat een zorgverzekeraar uw declaratie afkeurt. Uit  140 reacties op een enquête over knelpunten voor vrijgevestigde in het registratie- en declaratieproces, zijn tips opgesteld. U vindt ze in dit document.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Duurzaam integraal ontwerpen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatieblad Wet Implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen

  Op 1 september 2023 treedt de Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen in werking. De wet zorgt voor de implementatie van een Europese richtlijn, ook wel de Mobiliteitsrichtlijn genoemd. Het doel van deze wet is de grensoverschrijdende omzetting, fusie en splitsing van kapitaalvennootschappen eenvoudiger te maken en daarmee de vrijheid van vestiging voor deze vennootschappen binnen de Europese Unie te bevorderen. In dit informatieblad vindt u informatie over deze wet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkiezingskalender Tweede Kamerverkiezing 2023

  Verkiezingskalender over de hele verkiezingsperiode voor de Tweede Kamerverkiezing op woensdag 22 november 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kalender verkiezing Tweede Kamer 2023

  Op deze verkiezingskalender staan de belangrijke data voor de verkiezing van de Tweede Kamer op 22 november 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brochure Informatiebeveiliging en Privacy

  Gids voor leveranciers met informatie over: wat wij van u verwachten als leverancier en de aanpak voor informatiebeveiliging en privacy van EZK.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brochure informatiebeveiliging en privacy

  Gids voor leveranciers met informatie over: wat wij van u verwachten als leverancier en de aanpak voor informatiebeveiliging en privacy van LNV.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatieblad Trapliften op bestaande trappen

  Dit informatieblad beschrijft hoe aan de voorschriften uit het Bouwbesluit 2012 kan worden voldaan bij het plaatsen van een traplift op een bestaande trap in een woning.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Een kind in de spotlights: informatie over de Beleidsregel inzake ontheffing verbod op kinderarbeid

  Kinderen verdienen bescherming. Ze moeten veilig en gezond kunnen opgroeien. Daarom mogen kinderen jonger dan 16 jaar beperkt werken, en kinderen jonger dan 13 jaar niet. Dat is het uitgangspunt. Maar wat nu als het gaat om het meedoen aan een speelfilm, televisieprogramma, modeshow, musical of concert? In het belang van de artistieke kinderen én de culturele sector, kan er in zulke gevallen een uitzondering worden gemaakt. Daar is de Beleidsregel inzake ontheffing verbod op kinderarbeid (BOVK) voor bedoeld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het voorkomen van overlast bij rioolrenovatie met styreenhoudende technieken

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategisch Omgevingsbeeld 2021 - brochure

  Bekijk document gepubliceerd op

 • JenV Data Magazine 1 2018

  In dit eerste (gecombineerde) Data Magazine wordt uitgelegd wat Big Data is, welke toolboxen er zijn ontwikkeld en wordt uitgebreid ingegaan op voorbeelden uit het ministerie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kalender verkiezingen Europees Parlement 2024

  Op deze verkiezingskalender staan de belangrijke data voor de verkiezing van het Europees Parlement op 6 juni 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Menukaart Klachtrecht

  De menukaart klachtrecht is een gezamenlijke productie van 13 departementen een aantal uitvoeringsorganisaties, onder coördinatie van het ministerie van BZK. Het doel van deze procedure is om klachten van burgers, bedrijven en organisaties beter af te handelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking kostentoerekening leges en tarieven

  De 'Handreiking kostentoerekening leges en tarieven' geeft inzicht in de wijze van doorberekening van kosten in rechten, heffingen en tarieven die maximaal kostendekkend mogen zijn. De handreiking is geschreven voor alle overheidsinstanties of uitvoeringsinstanties van overheidswege die een recht, heffing of tarief in rekening brengen aan een ander.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategisch Omgevingsbeeld 2020 - brochure

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Boek over totstandkoming kabinet-Balkenende IV

  Boekje met het coalitieakkoord, de regeringsverklaring, informatie over bewindslieden en het verloop van de formatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuwsbrief 10 gecombineerde provinciale staten- en waterschapsverkiezingen 20 maart 2019 en Europees Parlementsverkiezing 23 mei 2019

  Deze nieuwsbrief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft tot doel u te informeren over kwesties die van belang zijn voor de gecombineerde provinciale staten- en waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 en de Europees Parlementsverkiezing van 23 mei 2019.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuwsbrief 14 verkiezingen 2019

  Deze nieuwsbrief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft tot doel u te informeren over kwesties die van belang zijn voor de verkiezingen in 2019.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuwsbrief 10 gecombineerde provinciale staten- en waterschapsverkiezingen 20 maart 2019 en Europees Parlementsverkiezing 23 mei 2019

  Deze nieuwsbrief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft tot doel u te informeren over kwesties die van belang zijn voor de gecombineerde provinciale staten- en waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 en de Europees Parlementsverkiezing van 23 mei 2019.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuwsbrief 9 gecombineerde provinciale staten- en waterschapsverkiezingen 20 maart 2019 en Europees Parlementsverkiezing 23 mei 2019

  Deze nieuwsbrief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft tot doel u te informeren over kwesties die van belang zijn voor de gecombineerde provinciale staten- en waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 en de Europees Parlementsverkiezing van 23 mei 2019.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw in Nederland (voor asielgerechtigden, gezinsvormers, gezinsherenigers)

  De brochure bevat informatie om u op weg te helpen in de Nederlandse samenleving. U leest hierin onder andere over wat u moet regelen als u in Nederland komt. In de brochure treft u ook tal van links aan naar websites van (overheids)organisaties waar u meer gedetailleerde informatie kunt vinden. Naast een Nederlandse versie - die u hier aantreft - is de brochure ook beschikbaar in verschillende andere talen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Materiaalgedrag bij brand

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategische kennisagenda SZW 2011

  De Kennisagenda van 2011 zet de kennisbehoefte van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op een rij. De Kennisagenda laat zien wat de belangrijkste strategische kennisthema’s zijn voor SZW in de komende jaren en welke vragen SZW heeft.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet Armoedeplan

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet Compensatieregeling ‘Onderbreking financieringssystematiek voogdij en 18+ - Factsheet Jeugdhulpbudget voogdij en 18+

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Suppliers guide Information Security and Privacy LNV

  Suppliers guide offering information about: what we expect from you as a supplier and  the approach to information security andprivacy at LNV.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht stichtingen ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenvatting nota Defensie Industrie Strategie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Dubai World Expo 2020

  Engelstalige brochure over de wereldtentoonstelling 2020 in Dubai.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Programmaboekje OCW Kennisfestival 2018

  Omschrijving van alle sessies op het OCW Kennisfestival 2018.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brochure Richtlijn Jaarverslag Onderwijs

  Toelichtende brochure bij de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. Brochure Richtlijn Jaarverslag Onderwijs (PDF | 48 pagina's | 2,2 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuwsbrief 5 Tweede Kamerverkiezing 17 maart 2021

  Deze nieuwsbrief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft tot doel u te informeren over kwesties die van belang zijn voor de Tweede Kamerverkiezing die gepland staat voor 17 maart 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Suppliers guide Information Security and Privacy EZK

  Suppliers guide offering information about: what we expect from you as a supplier and  the approach to information security andprivacy at EZK.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuwsbrief 11 Tweede Kamerverkiezing 2021 - Terugblik op behandeling wetsvoorstel Wijziging tijdelijke wet verkiezingen Covid-19 - Verdeelsleutel financiële compensatie

  Nieuwsbrief met informatie voor gemeenten over het wetsvoorstel wijziging Tijdelijke Wet Verkiezingen COVID-19 en verdeelsleutel financiële compensatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vrijwilligerswerk door asielzoekers en statushouders in de opvang (april 2017)

  Tips en aandachtspunten voor maatschappelijke organisaties

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationale Agenda Quantumtechnologie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Specifieke regels arbeidstijden overige sectoren

  Vragen en antwoorden over arbeidstijden bij audiovisuele producties, baggerwerkzaamheden, bioscopen, brandweer, brood- en banketbakkerij, defensie, horecabedrijf, inwonend huishoudelijk personeel, lokaalspoorwegen, niet-nautisch personeel, binnenvaart, podiumkunsten, schippersinternaten, schoonmaakbedrijf, sneeuw- en gladheidsbestrijding, tentoonstellingsbouw en scheepsreparatie en vrijwillige politie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stoffenbijlage van het Verdrag Chemische Wapens

  Lijst met giftige stoffen. Een nadere uitwerking van de lijst is te vinden op www.opcw.org.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuwsbrief IBI nummer 95

  Nieuwsbrief over interbestuurlijke informatie (IBI).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuwsbrief 5 Tweede Kamerverkiezing 17 maart 2021

  Deze nieuwsbrief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft tot doel u te informeren over kwesties die van belang zijn voor de Tweede Kamerverkiezing die gepland staat voor 17 maart 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuwsbrief IBI, nummer 40

  Dit is de veertigste nieuwsbrief Interbestuurlijke informatie (IBI). De nieuwsbrief IBI bestrijkt het brede terrein van interbestuurlijke informatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuwsbrief IBI nummer 90

  Nieuwsbrief over interbestuurlijke informatie (IBI).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuwsbrief RiVer nummer 4

  Nieuwsbrief van het programma Risico's en verantwoordelijkheden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezicht en handhaving bij 'grote brandcompartimenten'

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuwsbrief IBI, nummer 48

  In deze nieuwsbrief:

  Bekijk document gepubliceerd op

 • IBI-Nieuwsbrief nummer 85

  Nieuwsbrief over interbestuurlijke informatie (IBI).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actieprogramma bureaucratie: Minder regels, meer op straat

  Het actieprogramma op de bureaucratie en versterking van vakmanschap in de basispolitiezorg en de recherche, getiteld ‘Minder regels, meer op straat’. Met dit plan zet minister Opstelten een belangrijke stap om de administratieve lasten van de politie te verminderen en zodoende de tijd die beschikbaar komt voor het échte politiewerk te vergroten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuwsbrief 5 Tweede Kamerverkiezing 17 maart 2021

  Deze nieuwsbrief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft tot doel u te informeren over kwesties die van belang zijn voor de Tweede Kamerverkiezing die gepland staat voor 17 maart 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • E-zine - Actieprogramma Veilig Ondernemen 2017-2018

  Dit e-zine bevat:

  Bekijk document gepubliceerd op