Zoekresultaten  1-2 van de 2 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Jaarplanverwijder
Thema: Onbekend themaverwijder
Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sportverwijder
  • IGZ Werkplan 2011

    Werkplan 2011 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De IGZ informeert met dit werkplan het veld en de burger over wat zij in 2011 aan toezicht kunnen verwachten.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Jaarwerkprogramma Inspectie Jeugdzorg 2011

    In het regeerakkoord van het kabinet Rutte geeft het kabinet aan dat zij de wijze waarop de jeugdzorg is georganiseerd de komende jaren wezenlijk gaat veranderen. Er komt meer nadruk op preventie en alle taken op het gebied van jeugdzorg worden gefaseerd overgeheveld naar de (samenwerkende) gemeenten. De plannen worden in 2011 verder uitgewerkt. In het Jaarwerkprogramma 2011 heeft de Inspectie Jeugzorg toezichtprojecten opgenomen die inspelen op deze stelselwijziging. De meeste wijzigingen worden pas in 2014 doorgevoerd en zullen als toezichtproject daarom pas terugkomen in de komende jaarwerkprogramma’s van de inspectie.

    Bekijk document gepubliceerd op