Zoekresultaten  1-10 van de 12 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Jaarplanverwijder
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • Jaarplan Staatstoezicht op de Mijnen 2021

  Dit jaarplan beschrijft hoe het Staatstoezicht op de Mijnen in 2021 bijdraagt aan de veiligheid van de mens en de bescherming van het milieu bij de winning van energie en delfstoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan Staatstoezicht op de Mijnen 2022

  In dit jaarplan laat het Staatstoezicht op de Mijnen zien welke onderwerpen zij in 2022 prioriteit geeft.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Draft NECP of the Netherlands 2021-2030

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030 - Concept Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030

  Het Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan heeft als doel inzicht te bieden in het energie- en klimaatbeleid van de lidstaten van de Europese Unie voor de periode 2021 tot en met 2030. Het bevat onder meer nationale doelstellingen en concrete beleidsmaatregelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkplan Nationaal Waterstof Programma 2022-2025

  De cross-sectorale werkgroep waterstof heeft een werkplan gemaakt voor het Nationaal Waterstof Programma. Het doel van het Nationaal Waterstof Programma is om de bijdrage van waterstof aan de energietransitie en het behalen van de klimaatdoelstellingen in 2030 en daarna te realiseren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategische visie standaardenbeheer 2013-2016

  Uitgangspunten voor een strategisch vierjarenplan voor de periode 2013 – 2016.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan voor Nederland

  Dit NEEAP3 bevat een beschrijving van de maatregelen ter bevordering van energie-efficiëntie in Nederland, een berekening van de in de periode 2011-2013 behaalde en verwachte efficiëntie, en overige rapportageverplichtingen voortvloeiend uit de REE.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Agenda Consumentenautoriteit 2012-2013

  Agenda voor 2012 en 2013 van de Consumentenautoriteit. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Managementplan Oostvaardersplassengebied 2011 -2015

  In dit managementplan geeft Staatsbosbeheer aan hoe de Oostvaardersplassen de komende jaren beheerd zullen worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Transparantiebenchmark 2013 De Kristal 2013

  Resultaten van de Transparantiebenchmark 2013, over het verslagjaar 2012. De Transparantiebenchmark geeft inzicht in de mate van transparantie in maatschappelijke verslaggeving bij de 460 grootste bedrijven van Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op