Zoekresultaten  131-140 van de 147 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Jaarplanverwijder
 • Jaarplan en begroting SVB 2013

  Jaarplan en begroting van de Sociale Verzekeringsbank voor 2013.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarige Strategische Plannen Rwanda

  De Nederlandse inzet op de voor de partnerlanden gekozen speerpunten wordt beschreven in de Meerjarige Strategische Plannen. Engelstalig

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept-jaarwerkplan 2012 van de Inspectie van het Onderwijs

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp-jaarwerkplan 2020 Inspectie van het Onderwijs

  Doelen en activiteiten van de Inspectie van het Onderwijs in 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkprogramma 2010

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan 2011 Kustwacht in Caribisch gebied

  Het Jaarplan 2011 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied omvat het Algemeen Beleidsplan, het Jaarplan Operaties, het Jaarplan Personeel en Voorlichting, het Jaarplan Materieel, het Jaarplan Bedrijfsvoering, de Herziene Begroting 2011, de Ontwerpbegroting 2012 en de Meerjarenramingen voor de periode 2013-2016.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • UWV Jaarplan 2015

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan 2012 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied

  Dit Jaarplan zet uiteen hoe de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied haar taken uitvoert in 2012 en welke accenten daarin worden aangebracht. Tevens schetst het Jaarplan de concrete beleidskaders en omvat het de uitvoering van beleidsvoornemens uit het Lange Termijn Plan 2009-2018 (LTP). Het Jaarplan wordt vastgesteld door de Rijksministerraad.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan Kustwacht Caribisch gebied 2016

  Jaarplan 2016, kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied Herziene begroting 2016 en Meerjarenramingen 2016-2020

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkprogramma 2012 Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

  Bekijk document gepubliceerd op