Zoekresultaten  1-1 van de 1 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Jaarplanverwijder
Thema: Inkoop en beheerverwijder
  • Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst

    In het regeerakkoord is onder de aanduiding “kleinere overheid” een ombuiging opgenomen van 6,14 miljard euro in 2015 en 6,56 miljard euro structureel. Het realiseren van deze ambitie vraagt om een compacte overheid. Dit raakt alle overheidslagen: rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Dit uitvoeringsprogramma gaat in op het onderdeel compacte rijksdienst. Het is kaderstellend bij het opstellen van de departementale plannen van aanpak voor de invulling van de taakstelling. De met dit programma gerealiseerde netto-besparingen komen volledig ten goede aan de departementen die immers op hun begroting gekort zijn.

    Bekijk document gepubliceerd op