Zoekresultaten  1-2 van de 2 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Jaarplanverwijder
Thema: Ondernemenverwijder
  • Werkprogramma 2015 Adviesraad internationale vraagstukken

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Werkprogramma AWTI 2015

    Dit werkprogramma van 2015 beoogt bij te dragen aan inzicht in de relatie onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven, aan beleidsopties rondom Science 2.0, aan vergroten van het kennisabsorptievermogen van bedrijven en kennisinstellingen en aan de verdere ontwikkeling van het topsectorenbeleid.

    Bekijk document gepubliceerd op