Zoekresultaten  1-2 van de 2 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Jaarplanverwijder
Thema: Cultuurverwijder
  • Adviesprogramma Raad voor Cultuur

    In deze publicatie staat het jaar 2012 centraal, maar ook advisering die in 2011 aanvangt of tot in 2013 doorloopt, is opgenomen. De Raad maakt onderscheid tussen drie typen adviezen: Algemene, sectorale of bovensectorale beleidsadviezen die gericht zijn op de cultuurpolitieke uitganspunten, subsidiesystematiek of de ontwikkeling van een specifieke sector. Subsidieadviezen die een beoordeling van de kwaliteit van beleidsplannen van culturele instellingen en hun functioneren bevatten. Uitvoeringsadviezen die de Raad uitbrengt in het kader van het monumentenbeleid, de archiefselectie en de Wet tot behoud van cultuurbezit.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Jaarwerkprogramma 2012 Erfgoedinspectie

    Jaarwerkprogramma 2012 Erfgoedinspectie

    Bekijk document gepubliceerd op