Zoekresultaten  1-20 van de 28 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Ministeriële regelingverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Ontwerp-Subsidieregeling Verduurzaming VvE's

  Ontwerp voor de Subsidieregeling Verduurzaming Vereniging van Eigenaars (VvE's). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Iv3-informatievoorschrift 2016 Provincies

  Iv3-informatievoorschift provincies verslagjaar 2016.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Iv3 informatievoorschrift gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (verslagjaar 2015)

  Iv3 informatievoorschrift voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen voor verslagjaar 2015.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Landspakket Curaçao: Uitvoeringsagenda 1 april - 30 juni 2023

  In het Landspakket Curaçao staan hervormingen en investeringen op de gebieden financieel beheer, kosten en effectiviteit van de publieke sector, belastingen, de financiële sector, de economie, zorg, onderwijs, en het versterken van de rechtsstaat. De concrete afspraken staan in deze uitvoeringsagenda.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beheerregeling documentaire informatievoorziening BZK 2014

  De Secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de “Beheerregeling documentaire informatievoorziening ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2014” per 1 juni 2014 vastgesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2. Rijkswet Caribische hervormingsentiteit Aruba, Curaçao en Sint Maarten

  Rijkswet Caribische hervormingsentiteit Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tijdelijke regeling verdere verwerking bulkdatasets Wiv 2017

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Defensie van 3 november 2020, nr. 2020-0000611095, over nadere regels met betrekking tot enkele aspecten van de werkwijze inzake de verdere verwerking van bulkdatasets verworven door de AIVD en MIVD op grond van de Wiv 2017 (Tijdelijke regeling verdere verwerking bulkdatasets Wiv 2017).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gemeenschappelijke regeling regio Twente

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Conceptregeling nadere eisen identificatiemiddelen, authenticatiediensten en machtigingsdiensten Wdo

  Regeling van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties houdende nadere eisen en regels voor het verlenen van een toelating voor publieke en private identificatiemiddelen. Wdo staat voor Wet digitale overheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling wijziging bijlage III besluit beheer sociale-huursector controleprotocol 2013

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 10 februari 2014, nr. CZW 2014-0000070341, tot wijziging van bijlage III bij het Besluit beheer sociale-huursector (controleprotocol 2013).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling wijziging beleidsregels derivaten woningcorporaties

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gemeenschappelijke regeling stadsregio Amsterdam

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reglement raad van commissarissen Stichting Vestia Groep

  Reglement van de raad van commissarissen van de Stichting Vestia Groep.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gemeenschappelijke regeling stadsregio Rotterdam

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijzigingsregeling Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 Bonaire, Sint Eustatius, Saba

  Regeling van de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,  Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 20 april 2021tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 in verband met het doorvoeren van stap 1 uit het openingsplan en de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 Bonaire, de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 Sint Eustatius en de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 Saba in verband met het verlengen van de grondslag voor het instellen van een avondklok op Bonaire en het doorvoeren van enkele andere wijzigingen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp Subsidieregeling Stichting CAOP 2023

  Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, houdende regels voor de subsidiëring van de Stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (Subsidieregeling Stichting CAOP 2023).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Landspakket Sint Maarten: Uitvoeringsagenda 1 april - 30 juni 2023

  In het Landspakket Sint Maarten staan hervormingen en investeringen op de gebieden financieel beheer, kosten en effectiviteit van de publieke sector, belastingen, de financiële sector, de economie, zorg, onderwijs, en het versterken van de rechtsstaat. De concrete afspraken staan in deze uitvoeringsagenda.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp Subsidieregeling experimenten, kennis ontwikkeling en kennisoverdracht wonen 2022

  Regeling houdende regels voor de verstrekking van subsidies voor experimenten, kennisontwikkeling- en kennisoverdrachtactiviteiten op het terrein van het rijksbeleid met betrekking tot het bouwen, het wonen en de woonomgeving (Subsidieregeling experimenten, kennisontwikkeling en kennisoverdracht wonen 2022).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsoverzicht EU-wetgevingsdossiers Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 4e kwartaal 2019

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bed-voor-Bed Regeling - voor huisvesting van arbeidsmigranten

  De Bed-voor-Bedregeling bestaat uit afspraken en inspanningsverplichtingen tussen huisvesters en gemeente over goede en voldoende huisvesting voor arbeidsmigranten.

  Bekijk document gepubliceerd op