Zoekresultaten  1-10 van de 297 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Begrotingverwijder
 • Begroting 2009 Buitenlandse Zaken Memorie van Toelichting

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor De curatieve GGZ in 2009

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarenbegroting 2011-2015 Nederlandse Publieke Omroep

  In de voorliggende meerjarenbegroting is voor een selectie van de ambities uit het Concessiebeleidsplan uit maart 2010 aangegeven wat de belangrijkste doelen in het komende begrotingsjaar zullen zijn. Daarbij gaat het vooral om de doelen die in het begrotingsjaar een speciale of nieuwe inspanning vereisen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Dummy begroting 2012 Deltafonds

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarenbegroting 2012-2016 - Nederlandse Publieke Omroep (NPO)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • XII Infrastructuur en Milieu

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsagenda 2013

  Gezien de demissionaire status van het kabinet dat deze begroting opstelt, is gekozen voor een sobere invulling van de Beleidsagenda 2013 waarbij wordt ingegaan op de relevante ontwikkelingen die de begroting in financiële zin raken. In de artikelen wordt, zoals in andere jaren, de relevante financiële en beleidsinformatie die samenhangt met de voorgenomen uitgaven vermeld. Centraal in de Beleidsagenda staan de afspraken en financiële gevolgen van het Begrotingsakkoord 2013. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenvatting Beleidsagenda 2013 ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Samenvatting van de beleidsagenda uit de begroting 2013 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Miljoenennota 2013

  Bekijk document gepubliceerd op