Zoekresultaten  1-20 van de 51 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsregelverwijder
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • Introductiedossier bewindspersonen ministerie van EZK - Introductiedossier deel 1 Organisatie ministerie van EZK.pdf

  Introductiedossier om nieuw aangetreden ministers en staatssecretarissen wegwijs te maken bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het bevat onder meer het inwerkprogramma voor de bewindspersoon, uitleg over de organisatie en achtergrondinformatie over het ministerie. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Introductiedossier bewindspersonen ministerie van EZK - Introductiedossier deel 2 Inhoudelijke onderwerpen ministerie van EZK.pdf

  Introductiedossier om nieuw aangetreden ministers en staatssecretarissen wegwijs te maken bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het bevat onder meer het inwerkprogramma voor de bewindspersoon, uitleg over de organisatie en achtergrondinformatie over het ministerie. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Landsadvocaat bij Voortgang Wet Collectieve warmtevoorziening

  Advies Landsadvocaat over Europeesrechtelijke analyse Wet collectieve warmtebedrijven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstel ventilatierichtlijn evenementen

  Richtlijn voor de ventilatie bij evenementen waar er een risico is op overdracht van COVID-19.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toetsingskader risicoregelingen rijksoverheid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Criteria voor toezichtondersteuning door private kwaliteitssystemen

  Dit document beschrijft de criteria van de Taskforce Voedselvertrouwen waaraan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) toetst voor het omgaan met private kwaliteitssystemen, certificatie en accreditatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Lijst nieuwe aanvragen 1 juli 2017

  Eventuele bezwaren tegen bestaande tariefschorsingen en –quota moeten worden ingediend bij EZ uiterlijk 7 november 2016. Eventuele bezwaren tegen nieuwe aanvragen voor tariefschorsingen en –quota moeten worden ingediend bij EZ uiterlijk 9 december 2016.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Quotaverordening 1 juli 2016

  Verordening (EU) 2016/10501 van de Raad van 24 juni 2016 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1388/2013 betreffende de opening en het beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde landbouw- en industrieproducten.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Schorsingsverordening 1 juli 2016

  Verordening (EU) 2016/1051 van de Raad van 24 juni 2016 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1387/2013 houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw- en industrieproducten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Quotaverordening 1 juli 2016

  Verordening (EU) 2016/10501 van de Raad van 24 juni 2016 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1388/2013 betreffende de opening en het beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde landbouw- en industrieproducten.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Schorsingsverordening 1 juli 2016

  Verordening (EU) 2016/1051 van de Raad van 24 juni 2016 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1387/2013 houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw- en industrieproducten  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gids Proportionaliteit - 3e herziening

  De Gids Proportionaliteit geeft handvatten voor de manier waarop met het begrip 'proportionaliteit' bij aanbestedingen moet worden omgegaan. Dit is de 3e herziene versie van de Gids.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gids Proportionaliteit - 1e herziening

  De Gids Proportionaliteit geeft handvatten voor de manier waarop met het begrip proportionaliteit bij aanbestedingen moet worden omgegaan. Dit is de 1e herziene versie van de Gids.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbestedingsreglement Werken 2016

  Reglement voor het aanbesteden van opdrachten voor werken en aan werken gerelateerde leveringen en diensten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Quotaverordening 1 januari 2016

  Verordening (EU) 2015/2448 van de Raad van 14 december 2015 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1388/2013 betreffende de opening en het beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde landbouw- en industrieproducten. Gepubliceerd op 30 december 2015 in het publicatieblad L345 en per 1 januari 2016 van toepassing.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Schorsingsverordening 1 januari 2016

  Verordening (EU) 2015/2449 van de Raad van 14 december 2015 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1387/2013 houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw- en industrieproducten. Gepubliceerd op 30 december 2015 in het publicatieblad L345 en per 1 januari 2016 van toepassing.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Schorsingsverordening 1 januari 2016

  Verordening (EU) 2015/2449 van de Raad van 14 december 2015 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1387/2013 houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw- en industrieproducten. Gepubliceerd op 30 december 2015 in het publicatieblad L345 en per 1 januari 2016 van toepassing.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Quotaverordening 1 januari 2016

  Verordening (EU) 2015/2448 van de Raad van 14 december 2015 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1388/2013 betreffende de opening en het beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde landbouw- en industrieproducten. Gepubliceerd op 30 december 2015 in het publicatieblad L345 en per 1 januari 2016 van toepassing.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Real Time Closures januari 2016

  In dit overzicht staan de gesloten vangstgebieden in de Noordzee en het Skagerrak voor de maand januari 2016 voor de vistuigcategorieën TR1 en TR2. De gebieden worden aangegeven door de lengte- en breedtegraden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezichtkader NVWA

  Dit toezichtkader schetst aan de hand van 6 principes (de ontwikkeling van) het toezicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

  Bekijk document gepubliceerd op