Zoekresultaten  1-4 van de 4 resultaten

Door u gekozen filters

Organisatie: Gemeente Utrechtverwijder
 • Hennepconvenant Midden-Nederland

  De convenantpartners wensen op te treden en maatregelen te nemen tegen de ongewenste ontwikkeling die gepaard gaat met hennepcriminaliteit. Een integrale aanpak biedt - doordat over en weer gebruik kan worden gemaakt van de bij de convenantpartners aanwezige specifieke deskundigheid, informatie en ervaring - goede perspectieven voor het bereiken van het door convenantpartners gewenste rendement en de geformuleerde doelstellingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant ten behoeve van Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsknelpunten en Bevordering Integriteitsbeoordelingen

  Een bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van de georganiseerde criminaliteit door naast het strafrechtelijk laten vervolgen van individuele daders en het ontmantelen van criminele samenwerkingsverbanden ook bestuursrechtelijke interventies en fiscale handhaving aan te wenden om de georganiseerde criminaliteit te bestrijden. De identificering van gelegenheidsstructuren binnen die economische sectoren en publieke voorzieningen die vatbaar zijn voor beïnvloeding door de georganiseerde criminaliteit opdat, middels het treffen van maatregelen ter bescherming, wordt voorkomen dat criminelen of criminele organisaties bewust of onbewust worden gefaciliteerd door de overheid en daardoor de democratische rechtstaat wordt ondermijnd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant Veilig Uitgaan Binnenstad Utrecht

  Het convenant Veilig Uitgaan heeft tot doel het uitgaansklimaat in de binnenstad van Utrecht veilig te houden en indien nodig te verbeteren. Overlast en geweld als gevolg van het uitgaansleven worden zoveel mogelijk voorkomen. Dit realiseren we door een gezamenlijke aanpak. Het uitgangspunt is de eigen verantwoordelijkheid van de convenantpartners en de bereidheid om elkaar te ondersteunen waar dat bijdraagt aan de veiligheid van het uitgaansleven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme

  Overwegende dat: partijen, gelet op hun verantwoordelijkheid ten aanzien van het reduceren van risico’s verbonden aan radicalisering, extremisme, uitreizen, of terugkeer en het bieden van zorg aan subjecten hebben besloten tot de instelling van een samenwerkingsverband, daarbij gebruik makend van hun wettelijke taken en bevoegdheden; in het samenwerkingsverband de bij de casuïstiek betrokken partijen in gezamenlijkheid komen tot de vaststelling van een integraal plan van aanpak ten aanzien van extremisten, geradicaliseerde personen of personen die dreigen te radicaliseren (zoals uit reizigers of potentiële uit reizigers en terugkeerders) onverlet reeds bestaande zorgkaders en / of andere samenwerkingsvormen die naast het casusoverleg bestaan.

  Bekijk document gepubliceerd op