Zoekresultaten  1-20 van de 43 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Organisatie: Ministerie van Algemene Zakenverwijder
 • TK Bijlage Significant Rapportage implementatie maatregelen Michael P

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gebruikservaring CoronaMelder

  Onderzoek naar de ervaringen van gebruikers (testers) van de app CoronaMelder. De app wordt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ontwikkeld om de gemeentelijke gezondheidsdiensten te helpen bij het in kaart brengen van de besmettingen met het coronavirus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Klimaatneutrale energiescenario’s 2050

  Dit onderzoek schetst 4 mogelijke toekomstbeelden voor een klimaatneutrale energievoorziening in 2050.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Investeren in herstel en groei van het mkb

  Rapport over herstel en groei van het midden- en kleinbedrijf (mkb). Het rapport gaat in op de gevolgen van en mogelijke oplossingen na de economische crisis als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderhoudskosten “De Groene Draeck”

  Rapport over de onderhoudskosten van de lemsteraak “De Groene Draeck”.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Interim-auditrapport 2023 ministerie van Algemene Zaken

  Tussentijds verslag van de Auditdienst Rijk (ADR) over de belangrijkste uitkomsten van de onderzoeken tot nu toe voor de organisaties die onderdeel zijn van begroting (III). Het Romeinse cijfer geeft de plaats aan die de begroting van het ministerie van Algemene Zaken (AZ) heeft op de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • In dienst van de democratie: het rapport van de commissie-Wallage (Commissie Toekomst Overheidscommunicatie) - in-dienst-van-de-democratie.pdf

  Het doel van de commissie-Wallage (Commissie Toekomst Overheidscommunicatie) was het vergroten van de effectiviteit van overheidscommunicatie. En de overheidsinformatie toegankelijker te maken. De commissie bracht in 2001 het rapport 'In dienst van de democratie' uit. De commissie concludeerde onder meer: communicatie door de overheid is een recht van burgers; communicatie dient een plek in het hart van het beleid te krijgen; de overheid moet actief met burgers communiceren en moet voorkomen dat burgers onnodig vaak dezelfde informatie moeten geven; het internet moet een belangrijke plaats innemen in de overheidscommunicatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies publiek belang SI

  Advies over de stichting SimplerInvoicing (SI) die zich ondersteunt bij e-facturatie. Dit is de elektronische verzending van facturen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1. AOB-notitie TDA

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag van de Commissie aan het Europees parlement en de raad over de vooruitgang in Roemenië m.b.t. het mechanisme voor samenwerking en toetsing

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gebruikservaring CoronaMelder (testregio Twente)

  Onderzoek naar de ervaringen van gebruikers van de app CoronaMelder in de testregio Twente. De app wordt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ontwikkeld om de gemeentelijke gezondheidsdiensten te helpen bij het in kaart brengen van de besmettingen met het coronavirus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Subsidieregeling BZ 2006

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over de doeltreffendheid en doelmatigheid van de Subsidieregeling Buitenlandse Zaken 2006. Het rapport dient ter onderbouwing van de motieven voor verlenging van de regeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeerakkoord Bruggen slaan

  De fractievoorzitters Rutte en Samsom hebben op 29 oktober 2012 het regeerakkoord Bruggen slaan gepresenteerd. Op deze pagina kunt u het akkoord met bijlagen downloaden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • In dienst van de democratie: het rapport van de commissie-Wallage (Commissie Toekomst Overheidscommunicatie) - bijlage01.pdf

  Het doel van de commissie-Wallage (Commissie Toekomst Overheidscommunicatie) was het vergroten van de effectiviteit van overheidscommunicatie. En de overheidsinformatie toegankelijker te maken. De commissie bracht in 2001 het rapport 'In dienst van de democratie' uit. De commissie concludeerde onder meer: communicatie door de overheid is een recht van burgers; communicatie dient een plek in het hart van het beleid te krijgen; de overheid moet actief met burgers communiceren en moet voorkomen dat burgers onnodig vaak dezelfde informatie moeten geven; het internet moet een belangrijke plaats innemen in de overheidscommunicatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport en aanbiedingsbrief doorlichting Dienst Publiek en Communicatie

  De doelstelling van de doorlichting van de Dienst Publiek en Communicatie (DPC) is in zijn algemeenheid het geven van inzicht in het functioneren van het agentschap in het licht van de Regeling agentschappen op de gebieden: governance financieel beheer doelmatigheidsbevordering

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wvb

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) reageert op het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) over het wetsvoorstel Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wvb. Het wetsvoorstel legt de wettelijke taak om zorg te dragen voor de opvang en verzorging van ontheemden uit Oekraïne bij de burgemeesters.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatie op maat

  Hoe kan de overheid haar informatievoorziening zo aanpassen dat deze aansluit bij de individuele informatiewens van mensen?

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Commissie-Davids

  De onafhankelijke Commissie van onderzoek besluitvorming Irak (Commissie-Davids) heeft onderzoek gedaan naar de voorbereiding en besluitvorming over de politieke steun van Nederland aan de inval in Irak in de periode zomer 2002 tot zomer 2003. De commissie heeft de onderzoeksresultaten gepresenteerd op 12 januari 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarevaluatie Postbus 51- campagnes 2007

  Deze Jaarevaluatie legt verantwoording af over de campagnes die onder de vlag van Postbus 51 in 2007 zijn gevoerd en geeft inzicht in de wijze waarop zij bijdragen aan het realiseren van beleids- en communicatiedoelstellingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsprogramma 2007-2011

  Het Beleidsprogramma 2007-2011 is de concrete uitwerking van het coalitieakkoord. Het programma verscheen op 14 juni 2007.

  Bekijk document gepubliceerd op