Zoekresultaten  1-50 van de 419 resultaten

Door u gekozen filters

Organisatie: Ministerie van Algemene Zakenverwijder
 • Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 8 december 2023

  Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 8 december 2023 heeft genomen met een korte toelichting daarop.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Interim-auditrapport 2023 ministerie van Algemene Zaken

  Tussentijds verslag van de Auditdienst Rijk (ADR) over de belangrijkste uitkomsten van de onderzoeken tot nu toe voor de organisaties die onderdeel zijn van begroting (III). Het Romeinse cijfer geeft de plaats aan die de begroting van het ministerie van Algemene Zaken (AZ) heeft op de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-bezwaar over openbaarmaking documenten asbestsanering - 01..pdf

  De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 21 augustus 2017 een besluit genomen naar aanleiding van een bezwaar op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft verschillende documenten die gaan over asbestsanering op 26 januari 2017 in Uden. Hierover was besloten deze stukken niet openbaar te maken. Het bezwaar was ertegen gericht dat sprake is van milieu-informatie en dat het besluit onvoldoende gemotiveerd was. Het bezwaar is gegrond verklaard.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-bezwaar over openbaarmaking documenten asbestsanering - 03..pdf

  De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 21 augustus 2017 een besluit genomen naar aanleiding van een bezwaar op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft verschillende documenten die gaan over asbestsanering op 26 januari 2017 in Uden. Hierover was besloten deze stukken niet openbaar te maken. Het bezwaar was ertegen gericht dat sprake is van milieu-informatie en dat het besluit onvoldoende gemotiveerd was. Het bezwaar is gegrond verklaard.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-bezwaar over openbaarmaking documenten asbestsanering - 10.def.pdf

  De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 21 augustus 2017 een besluit genomen naar aanleiding van een bezwaar op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft verschillende documenten die gaan over asbestsanering op 26 januari 2017 in Uden. Hierover was besloten deze stukken niet openbaar te maken. Het bezwaar was ertegen gericht dat sprake is van milieu-informatie en dat het besluit onvoldoende gemotiveerd was. Het bezwaar is gegrond verklaard.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 1 december 2023

  Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 1 december 2023 heeft genomen met een korte toelichting daarop.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 3 - zoektermen 2013

  De minister-president heeft op 22 november 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de op jaarbasis 5.000 meest ingevoerde zoektermen op http://www.rijksoverheid.nl van de jaren 2011 tot en met 2016 en het aantal keer dat een zoekterm is ingevoerd. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagen 1 bij Woo-verzoek over gesprekken tussen IO en aanvragers voor besluiten uit 2022

  Openbaar gemaakte documenten bij besluit op een verzoek om informatie over gesprekken tussen de Inspectie van het Onderwijs en aanvragers voor besluiten uit 2022 voor het al dan niet in aanmerking brengen voor bekostiging van scholen voor het voortgezet onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek 'Werkomstandigheden in de textiel- en kledingindustrie'

  Besluit op een verzoek om informatie over de Nederlandse positie ten opzichte van EU-initiatieven om de werkomstandigheden in de textiel- en kledingindustrie te verbeteren. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 17 november 2023

  Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 17 november 2023 heeft genomen met een korte toelichting daarop.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 6 - zoektermen 2016

  De minister-president heeft op 22 november 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de op jaarbasis 5.000 meest ingevoerde zoektermen op http://www.rijksoverheid.nl van de jaren 2011 tot en met 2016 en het aantal keer dat een zoekterm is ingevoerd. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 - zoektermen 2011

  De minister-president heeft op 22 november 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de op jaarbasis 5.000 meest ingevoerde zoektermen op http://www.rijksoverheid.nl van de jaren 2011 tot en met 2016 en het aantal keer dat een zoekterm is ingevoerd. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 - zoektermen 2012

  De minister-president heeft op 22 november 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de op jaarbasis 5.000 meest ingevoerde zoektermen op http://www.rijksoverheid.nl van de jaren 2011 tot en met 2016 en het aantal keer dat een zoekterm is ingevoerd. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actieplan (Ont)Regel de Zorg

  Het doel van dit programma en de hierin beschreven acties is het zorgbreed merkbaar verminderen van de ervaren regeldruk voor professional en patiënt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 4 - zoektermen 2014

  De minister-president heeft op 22 november 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de op jaarbasis 5.000 meest ingevoerde zoektermen op http://www.rijksoverheid.nl van de jaren 2011 tot en met 2016 en het aantal keer dat een zoekterm is ingevoerd. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 27 oktober 2023

  Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 27 oktober 2023 heeft genomen met een korte toelichting daarop.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Agenda ministerraad 27 oktober 2023

  De agenda toont de onderwerpen die in de ministerraad van 27 oktober 2023 zijn besproken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslissing op bezwaar Woo-verzoek 10-jarig jubileum staatshoofd

  Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om alle documenten vanaf 1 januari 2020 over het 10-jarig jubileum van het staatshoofd. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten bij besluit op Woo-verzoek over Porthos-project

  Openbaar gemaakte documenten bij een besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het Porthos-project.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 3 november 2023

  Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 3 november 2023 heeft genomen met een korte toelichting daarop.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 1 september 2023

  Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 1 september 2023 heeft genomen met een korte toelichting daarop.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 6 oktober 2023

  Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 6 oktober 2023 heeft genomen met een korte toelichting daarop.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 29 september 2023

  Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 29 september 2023 heeft genomen met een korte toelichting daarop.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Letterlijke tekst persconferentie minister-president Rutte en minister De Jonge (14 september 2021)

  Minister-president Rutte en minister De Jonge leggen uit hoe Nederland vanaf 25 september weer verder open gaat. Zo wordt onder meer de verplichte 1,5 meter maatregel losgelaten.

 • Geannoteerde besluitenlijst rijksministerraad 29 september 2023

  Overzicht van alle besluiten die de rijksministerraad op 29 september 2023 heeft genomen met een korte toelichting daarop.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over rekrutering Nederlandse oud-medewerkers Inlichtingendienst Buitenland door Britse Secret Intelligence Service

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van documenten uit het archief van het ministerie van Algemene Zaken over de rekrutering van Nederlandse oud-medewerkers van de Inlichtingendienst Buitenland door de Britse Secret Intelligence Service. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage bij besluit op Woo-verzoek over overleg en correspondentie Autoriteit woningcorporaties - ministerie BZK

  Let op: groot bestand (137 MB | 134 pag).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • IIB Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 13 oktober 2023

  Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 13 oktober 2023 heeft genomen met een korte toelichting daarop.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorlichting Afdeling advisering RvS over B-component inkomen Koning

  Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State (RvS) over de B-component van het inkomen van de Koning.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over contacten met provider en contacten World Economic Forum (WEF)

  Besluit op een verzoek om informatie over het contact tussen de provider en het ministerie van Algemene Zaken (AZ) over de sms-berichten van de minister-president en over het contact tussen AZ, de minister-president en het World Economic Forum (WEF) over de bijeenkomst in mei 2022 te Davos. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over beloftes kabinet na kinderopvangtoeslagschandaal

  Minister-president Rutte geeft antwoord op vragen over de beloftes van het kabinet na het aftreden door het kinderopvangtoeslagschandaal. Het Tweede Kamerlid Omtzigt (Omtzigt) heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over contacten met Uber

  Besluit op een verzoek om informatie over contacten met Uber. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 14 juli 2023

  Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 14 juli 2023 heeft genomen met een korte toelichting daarop.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gemeenschappelijke Nederlandse verklaring van Frankrijk en Nederland

  Nederland en Frankrijk zijn voornemens hun bilaterale relatie te verdiepen en te versterken om onze gedeelde Europese waarden te verdedigen en zij erkennen de noodzaak van een sterk Europa, dat in staat is haar visie van een op regels gebaseerde internationale orde, die geschraagd wordt door normen en multilaterale samenwerking, voor het voetlicht te brengen. Dit zal de weg vrijmaken voor een gemeenschappelijke aanpak om de mondiale uitdagingen waarmee onze landen en de Europese Unie als geheel worden geconfronteerd op effectieve wijze het hoofd te bieden.   

 • Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 7 juli 2023

  Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 7 juli 2023 heeft genomen met een korte toelichting daarop.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Frauderisicos bij handelen in emissierechten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 18 februari 2022

  Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 18 februari 2022 heeft genomen met een korte toelichting daarop.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • TK Bijlage Significant Rapportage implementatie maatregelen Michael P

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gezamenlijke verklaring - Regeringsconsultaties Nederland - Frankrijk, 12 april 2023

  Lees deze verklaring in het Engels. Wij, vertegenwoordigers van de Regeringen van Nederland en de Franse Republiek, zijn op 12 april 2023 in Amsterdam bijeengekomen voor de tweede ronde van de Nederlands-Franse Regeringsconsultaties. Wij koesteren de historische vriendschapsbanden, gebaseerd op gemeenschappelijke waarden en de noodzaak van een sterk en verenigd Europa. Wij willen bijdragen aan een veerkrachtig Europa met geopolitieke invloed door het versterken, uitbreiden en verdiepen van onze bilaterale relatie. Alleen via een wederzijds voordelige en pragmatische samenwerking kunnen wij de belangen van onze burgers effectief bevorderen, opkomen voor onze kernwaarden en een antwoord bieden op mondiale uitdagingen waarmee onze landen en de Europese Unie als geheel worden geconfronteerd.

 • Gezamenlijke Engelse verklaring van Frankrijk en Nederland

  France and the Netherlands intend to deepen and strengthen their bilateral relationship to defend our shared European values, and they recognize the need for a strong Europe, capable of promoting its vision of a rules-based international order underpinned by standards and rooted in multilateral cooperation. This will enable a common approach to effectively address the global challenges facing our countries and the European Union as a whole.   

 • Coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst'

  Coalitieakkoord tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Het akkoord is op 15 december 2021 gepresenteerd en bevat de plannen voor de komende kabinetsperiode. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeerakkoord 2017: 'Vertrouwen in de toekomst'

  Regeerakkoord tussen de fracties van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. De fractievoorzitters Mark Rutte (VVD), Sybrand van Haersma Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) hebben het regeerakkoord op 10 oktober 2017 gepresenteerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen van Sneller en Leijten - Antwoorden op Kamervragen van de leden Sneller en Leijten.pdf

  Minister-president Rutte geeft antwoord op Kamervragen van leden Sneller (D66) en Leijten (SP) van 7 februari 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 5 - zoektermen 2015

  De minister-president heeft op 22 november 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de op jaarbasis 5.000 meest ingevoerde zoektermen op http://www.rijksoverheid.nl van de jaren 2011 tot en met 2016 en het aantal keer dat een zoekterm is ingevoerd. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagen bij besluit WOB-verzoek over communicatie van de overheid met burgers - 4

  Bijlagen bij besluit WOB-verzoek over communicatie van de overheid met burgers - 4. Onderwerp inventarislijst: Taalniveau Rijksoverheid.nl - Quickscans bij Wob-besluit richtlijnen overheidscommunicatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen van Sneller en Leijten - Memo van 13 maart 2001

  Minister-president Rutte geeft antwoord op Kamervragen van leden Sneller (D66) en Leijten (SP) van 7 februari 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 29 oktober 2021

  Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 29 oktober 2021 heeft genomen met een korte toelichting daarop.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gebruikservaring CoronaMelder

  Onderzoek naar de ervaringen van gebruikers (testers) van de app CoronaMelder. De app wordt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ontwikkeld om de gemeentelijke gezondheidsdiensten te helpen bij het in kaart brengen van de besmettingen met het coronavirus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de toekomst van de Economische en Monetaire Unie

  Brief van minister-president Rutte, minister Dijsselbloem (Fin), minister Kamp (EZ), en minister Timmermans (BZ) aan de Tweede Kamer over de inzet van het kabinet ten aanzien van de toekomst van de Economische en Monetaire Unie.

  Bekijk document gepubliceerd op