Zoekresultaten  1-50 van de 204 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Onbekend themaverwijder
Organisatie: Ministerie van Algemene Zakenverwijder
 • Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 29 september 2023

  Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 29 september 2023 heeft genomen met een korte toelichting daarop.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde besluitenlijst rijksministerraad 29 september 2023

  Overzicht van alle besluiten die de rijksministerraad op 29 september 2023 heeft genomen met een korte toelichting daarop.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-bezwaar over openbaarmaking documenten asbestsanering

  De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 21 augustus 2017 een besluit genomen naar aanleiding van een bezwaar op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft verschillende documenten die gaan over asbestsanering op 26 januari 2017 in Uden. Hierover was besloten deze stukken niet openbaar te maken. Het bezwaar was ertegen gericht dat sprake is van milieu-informatie en dat het besluit onvoldoende gemotiveerd was. Het bezwaar is gegrond verklaard.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-bezwaar over openbaarmaking documenten asbestsanering

  De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 21 augustus 2017 een besluit genomen naar aanleiding van een bezwaar op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft verschillende documenten die gaan over asbestsanering op 26 januari 2017 in Uden. Hierover was besloten deze stukken niet openbaar te maken. Het bezwaar was ertegen gericht dat sprake is van milieu-informatie en dat het besluit onvoldoende gemotiveerd was. Het bezwaar is gegrond verklaard.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-bezwaar over openbaarmaking documenten asbestsanering

  De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 21 augustus 2017 een besluit genomen naar aanleiding van een bezwaar op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft verschillende documenten die gaan over asbestsanering op 26 januari 2017 in Uden. Hierover was besloten deze stukken niet openbaar te maken. Het bezwaar was ertegen gericht dat sprake is van milieu-informatie en dat het besluit onvoldoende gemotiveerd was. Het bezwaar is gegrond verklaard.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek 'Werkomstandigheden in de textiel- en kledingindustrie'

  Besluit op een verzoek om informatie over de Nederlandse positie ten opzichte van EU-initiatieven om de werkomstandigheden in de textiel- en kledingindustrie te verbeteren. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 1 september 2023

  Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 1 september 2023 heeft genomen met een korte toelichting daarop.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 8 september 2023

  Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 8 september 2023 heeft genomen met een korte toelichting daarop.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen diverse fracties over voordracht nieuwe Eurocommissaris

  Minister-president Rutte geeft antwoord op vragen over de voordracht van Wopke Hoekstra als Eurocommissaris. De Tweede Kamerleden Dassen (Volt), Teunissen (PvdD), Van Dijk (SP), Van Baarle (DENK), Eerdmans (JA21) en Omtzigt (Omtzigt) hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Agenda ministerraad 1 september 2023

  De agenda toont de onderwerpen die in de ministerraad van 1 september 2023 zijn besproken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde besluitenlijst rijksministerraad 25 augustus 2023

  Overzicht van alle besluiten die de rijksministerraad op 25 augustus 2023 heeft genomen met een korte toelichting daarop.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage bij besluit op Woo-verzoek over overleg en correspondentie Autoriteit woningcorporaties - ministerie BZK

  Let op: groot bestand (137 MB | 134 pag).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 25 augustus 2023

  Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 25 augustus 2023 heeft genomen met een korte toelichting daarop.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorlichting Afdeling advisering RvS over B-component inkomen Koning

  Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State (RvS) over de B-component van het inkomen van de Koning.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 7 juli 2023

  Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 7 juli 2023 heeft genomen met een korte toelichting daarop.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over beloftes kabinet na kinderopvangtoeslagschandaal

  Minister-president Rutte geeft antwoord op vragen over de beloftes van het kabinet na het aftreden door het kinderopvangtoeslagschandaal. Het Tweede Kamerlid Omtzigt (Omtzigt) heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 14 juli 2023

  Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 14 juli 2023 heeft genomen met een korte toelichting daarop.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over Jaarverslagen Algemene Zaken en de Koning 2022

  Minister-president Rutte geeft antwoord op vragen over het jaarverslag over 2022 van de Koning en het jaarverslag over 2022 van het ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. De Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • TK Bijlage Significant Rapportage implementatie maatregelen Michael P

  TK Bijlage Significant Rapportage implementatie maatregelen Michael P (PDF | 23 pagina's | 338 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst'

  Coalitieakkoord tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Het akkoord is op 15 december 2021 gepresenteerd en bevat de plannen voor de komende kabinetsperiode. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeerakkoord 2017: 'Vertrouwen in de toekomst'

  Regeerakkoord tussen de fracties van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. De fractievoorzitters Mark Rutte (VVD), Sybrand van Haersma Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) hebben het regeerakkoord op 10 oktober 2017 gepresenteerd. Regeerakkoord 2017: 'Vertrouwen in de toekomst' (PDF | 70 pagina's | 636 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 29 oktober 2021

  Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 29 oktober 2021 heeft genomen met een korte toelichting daarop.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gemeenschappelijke Nederlandse verklaring van Frankrijk en Nederland

  Nederland en Frankrijk zijn voornemens hun bilaterale relatie te verdiepen en te versterken om onze gedeelde Europese waarden te verdedigen en zij erkennen de noodzaak van een sterk Europa, dat in staat is haar visie van een op regels gebaseerde internationale orde, die geschraagd wordt door normen en multilaterale samenwerking, voor het voetlicht te brengen. Dit zal de weg vrijmaken voor een gemeenschappelijke aanpak om de mondiale uitdagingen waarmee onze landen en de Europese Unie als geheel worden geconfronteerd op effectieve wijze het hoofd te bieden.   

 • Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 23 december 2022

  Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 23 december 2022 heeft genomen met een korte toelichting daarop. Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 23 december 2022 (PDF | 15 pagina's | 187 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 18 februari 2022

  Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 18 februari 2022 heeft genomen met een korte toelichting daarop.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 9 juli 2021

  Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 9 juli 2021 heeft genomen met een korte toelichting daarop.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gezamenlijke Engelse verklaring van Frankrijk en Nederland

  France and the Netherlands intend to deepen and strengthen their bilateral relationship to defend our shared European values, and they recognize the need for a strong Europe, capable of promoting its vision of a rules-based international order underpinned by standards and rooted in multilateral cooperation. This will enable a common approach to effectively address the global challenges facing our countries and the European Union as a whole.   

 • Kamerbrief over herziening van de Wet financieel statuut Koninklijk Huis

  Minister-president Rutte reageert op de motie-Leijten/Wassenberg. De motie verzoekt om een algehele herziening van de Wet financieel statuut Koninklijk Huis. Kamerbrief over herziening van de Wet financieel statuut Koninklijk Huis (PDF | 10 pagina's | 444 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 9 september 2022

  Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 9 september 2022 heeft genomen met een korte toelichting daarop. Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 9 september 2022 (PDF | 10 pagina's | 435 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 17 maart 2023

  Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 17 maart 2023 heeft genomen met een korte toelichting daarop. Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 17 maart 2023 (PDF | 15 pagina's | 246 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 17 juni 2022

  Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 17 juni 2022 heeft genomen met een korte toelichting daarop.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslissing op bezwaar Woo-verzoek over het WEF

  Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over het World Economic Forum. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 opgevolgd door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is dit besluit genomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Letterlijke tekst persconferentie na ministerraad 8 juli 2022

  Letterlijke tekst van de persconferentie van minister-president Rutte na afloop van de ministerraad op 8 juli 2022. Bekijk de hele persconferentie via YouTube.

 • Bijlagen bij besluit WOB-verzoek over communicatie van de overheid met burgers - 4

  Bijlagen bij besluit WOB-verzoek over communicatie van de overheid met burgers - 4. Onderwerp inventarislijst: Taalniveau Rijksoverheid.nl - Quickscans bij Wob-besluit richtlijnen overheidscommunicatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Agenda ministerraad 7 juli 2023

  De agenda toont de onderwerpen die in de ministerraad van 7 juli 2023 zijn besproken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Thalassa Top - slotverklaring Belgische en Nederlandse regeringen

  Op 19 april hielden de Belgische en Nederlandse regeringen een gezamenlijke ‘Thalassa Top’ in Gent. We maakten er de balans op van onze intense samenwerking en bespraken er hoe we onze bijzondere relatie de komende jaren verder gaan versterken.

 • Beantwoording Kamervragen Financieel Jaarverslag 2017

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1. AOB-notitie TDA

  Bijlage 1. AOB-notitie TDA (PDF | 3 pagina's | 331 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 25 februari 2022

  Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 25 februari 2022 heeft genomen met een korte toelichting daarop.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 24 maart 2023

  Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 24 maart 2023 heeft genomen met een korte toelichting daarop. Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 24 maart 2023 (PDF | 15 pagina's | 281 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 10 december 2021

  Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 10 december 2021 heeft genomen met een korte toelichting daarop.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde besluitenlijst rijksministerraad 30 juni 2023

  Overzicht van alle besluiten die de rijksministerraad op 30 juni 2023 heeft genomen met een korte toelichting daarop.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde besluitenlijst rijksministerraad 25 mei 2022

  Overzicht van alle besluiten die de rijksministerraad op 25 mei 2022 heeft genomen met een korte toelichting daarop.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over regelingen voor noodsituaties waarin politieke ambtsdragers voor onbepaalde tijd niet langer kunnen functioneren

  Minister-president Rutte stuurt een brief aan de Tweede Kamer over regelingen voor zeer extreme noodsituaties waarin politieke ambtsdragers voor onbepaalde tijd niet langer kunnen functioneren. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gezamenlijke verklaring Frankrijk en Nederland na afloop regeringsconsultaties

  Nederland en Frankrijk hebben een gezamenlijke verklaring uitgegeven na afloop van de regeringsconsultaties in Parijs met een afvaardiging van de Franse regering, onder leiding van president Macron. De verklaring is in het Engels.

 • Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 2 juli 2021

  Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 2 juli 2021 heeft genomen met een korte toelichting daarop.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Agenda ministerraad 16 juni 2023

  De agenda toont de onderwerpen die in de ministerraad van 16 juni 2023 zijn besproken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde besluitenlijst rijksministerraad 26 augustus 2022

  Overzicht van alle besluiten die de rijksministerraad op 26 augustus 2022 heeft genomen met een korte toelichting daarop. Geannoteerde besluitenlijst rijksministerraad 26 augustus 2022 (PDF | 3 pagina's | 130 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Letterlijke tekst persconferentie na ministerraad 23 maart 2018

  Letterlijke tekst van de persconferentie van viceminister-president Ollongren na afloop van de ministerraad op 23 maart 2018.

 • Letterlijke tekst persconferentie na ministerraad 6 april 2018

  Letterlijke tekst van de persconferentie van minister-president Rutte na afloop van de ministerraad op 6 april 2018.