Zoekresultaten  1-20 van de 4.064 resultaten

Door u gekozen filters

Organisatie: Ministerie van Buitenlandse Zakenverwijder
 • Wijziging van Verordening (EU) 2016/1011 in verband met low-carbon benchmarks en positive carbon impact benchmarks

  Fiche van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • waarborgovereenkomst IAEA

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 3: Richtlijn en verordening voor hernieuwbaar gas, aardgas en waterstof ('Waterstof- en gasdecarbonisatiepakket')

  Fiche (document) van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). Dit gaat over voorstellen van de Europese Commissie voor nieuwe wetgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 4: Waarborgen connectiviteit in het wegvervoer bij Brexit

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 13 Verordening Carbon Border Adjustment Mechanism

  Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (Carbon Border Adjustment Mechanism; CBAM)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De rechtsstaat: waarborg voor Europese burgers en fundament van Europese samenwerking

  Advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) over rechtsstatelijkheid in de lidstaten van de Europese Unie (EU).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbieding AIV-advies ‘De rechtsstaat: waarborg voor Europese burgers en fundament van Europese samenwerking’

  Aanbiedingsbrief van minister Timmermans (BZ) aan de Tweede Kamer bij het advies ‘De rechtsstaat: waarborg voor Europese burgers en fundament van Europese samenwerking’ van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV). Dit advies is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over inzet jaarlijkse Vergadering van verdragspartijen van Statuut van Rome

  Minister Bruins Slot (BZ) en minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) informeren de Tweede Kamer over de Nederlandse inzet tijdens de jaarlijkse Vergadering van verdragspartijen bij het Statuut van Rome. Onderwerpen die worden besproken zijn onder andere de verkiezing van 6 nieuwe rechters, het vaststellen van de begroting voor 2024 en de zorgen over de veiligheid van het Strafhof. Ook wordt in deze brief een kort overzicht gegeven van de nieuwe onderzoeken van de Aanklager en de uitspraken van het Hof.

 • Kamerbrief met verslag van 78e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties ministeriële week

  Minister Bruins Slot (BZ) en minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) sturen de Tweede Kamer het verslag van de 78e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN).

 • Fiche 4 Verordening bijmengverplichting luchtvaartbrandstoffen

  Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad voor het waarborgen van het gelijke speelveld voor duurzame luchtvaart.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gecombineerde kabinetsreactie AIV advies

  Gecombineerde kabinetsreactie AIV advies: ‘De rechtsstaat: waarborg voor Europese burgers en fundament van Europese samenwerking’, Commissie mededeling Kader ten behoeve van de rechtsstaat en EU-Scorebord voor Justitie 2014.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsnota Mensenrechten - Democratie - Internationale Rechtsorde

  De bescherming en bevordering van de mensenrechten, de democratische rechtsstaat en de internationale rechtsorde zijn de kern van het buitenlands beleid van het Koninkrijk der Nederlanden en een welbegrepen eigenbelang. Hoe kan Nederland bijdragen aan het wereldwijd waarborgen van mensenrechten, democratische rechtsstaat en internationale rechtsorde in de huidige geopolitieke context? In deze nota wordt het antwoord op deze vraag uiteengezet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over publieke diensten in handelsakkoorden

  Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over waarborgen voor publieke diensten in handelsakkoorden in het algemeen, en in Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP) in het bijzonder.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Dialogue & Dissent: Stories of Change

  Samen met tientallen maatschappelijke organisaties ondersteunde het ministerie van BZ de afgelopen 5 jaar initiatieven die ongelijkheid verminderen, corruptie en klimaatverandering tegengaan, eerlijke handelsketens bevorderen en mensenrechten waarborgen. Het e-magazine Dialogue & Dissent: Stories of Change blikt terug op het programma Samenspraak en Tegenspraak.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 1 - Wijziging verordening en richtlijn kapitaalvereisten

  Dit pakket aan voorstellen gaat over een aanpassing van de Europese verordening kapitaalvereisten (Verordening Nr 575/2013), de richtlijn kapitaalvereisten (Richtlijn 2013/36/EU)  de richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen (Richtlijn 2014/59/EU). Met dit pakket wil de Europese Commissie bijdragen aan de financiële stabiliteit en de financiering van de economie in de nasleep van de COVID-19-crisis waarborgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over ‘De Russische oorlog tegen Oekraïne is een praktijkexamen voor Europa – en de tijd begint te dringen’

  Minister Bruins Slot (BZ) en minister Ollongren (Defensie) geven antwoord op vragen over ‘De Russische oorlog tegen Oekraïne is een praktijkexamen voor Europa – en de tijd begint te dringen’. De Tweede Kamerleden Sjoerdsma en Hammelburg (beide D66), Piri en Van der Lee (beide GroenLinks-PvdA) en Dassen (Volt) hebben de vragen gesteld.

 • Kamerbrief over kabinetsappreciatie uitbreidingspakket 2023 en Groeiplan voor de Westelijke Balkan

  Minister Bruins Slot (BZ) informeert de Tweede Kamer over de kabinetsappreciatie uitbreidingspakket 2023 en het Groeiplan voor de Westelijke Balkan. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

 • Kamerbrief over Nederlandse inzet in Sahelregio

  Minister Bruins Slot (BZ), minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), minister Ollongren (Defensie) en minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) informeren de Tweede Kamer over de meest recente ontwikkelingen in de Sahelregio. En over de inzet op het gebied van politiek, veiligheid en ontwikkelingssamenwerking in de regio.

 • Staat van de Europese Unie 2024

  In de Staat van de Europese Unie presenteert het kabinet een visie op de Europese Unie en de Europese agenda van het komende jaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Agenda Raad Buitenlandse Zaken 11 december 2023

  Minister Bruins Slot (BZ) beschrijft de onderwerpen die op de agenda staan van de Raad Buitenlandse Zaken van 11 december 2023. Deze onderwerpen zijn de Russische agressie tegen Oekraïne, de situatie in het Midden-Oosten, de situatie in de Sahel en de externe dimensie van economische veiligheid.

  Bekijk document gepubliceerd op