Zoekresultaten  1-20 van de 1.159 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Onbekend themaverwijder
Organisatie: Ministerie van Buitenlandse Zakenverwijder
 • Kamerbrief tussentijdse evaluatie Invest International

  Minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van een tussentijdse evaluatie van Invest International. De minister reageert ook op de conclusies en aanbevelingen uit de evaluatie. De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.

 • waarborgovereenkomst IAEA

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsnota Mensenrechten - Democratie - Internationale Rechtsorde

  De bescherming en bevordering van de mensenrechten, de democratische rechtsstaat en de internationale rechtsorde zijn de kern van het buitenlands beleid van het Koninkrijk der Nederlanden en een welbegrepen eigenbelang. Hoe kan Nederland bijdragen aan het wereldwijd waarborgen van mensenrechten, democratische rechtsstaat en internationale rechtsorde in de huidige geopolitieke context? In deze nota wordt het antwoord op deze vraag uiteengezet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Dialogue & Dissent: Stories of Change

  Samen met tientallen maatschappelijke organisaties ondersteunde het ministerie van BZ de afgelopen 5 jaar initiatieven die ongelijkheid verminderen, corruptie en klimaatverandering tegengaan, eerlijke handelsketens bevorderen en mensenrechten waarborgen. Het e-magazine Dialogue & Dissent: Stories of Change blikt terug op het programma Samenspraak en Tegenspraak.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • BNC fiche 4 - Aanbeveling verkiezingen

  Fiche (document) van de interdepartementale werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC) over de Verordening politiesamenwerking mensensmokkel en mensenhandel. Fiches van de werkgroep BNC bevatten informatie over voorstellen voor wetgeving en/of mededelingen van de Europese Commissie (EC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • BNC fiche 2 - Richtlijn transparantieregisters

  Fiche (document) van de interdepartementale werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC) over de Verordening politiesamenwerking mensensmokkel en mensenhandel. Fiches van de werkgroep BNC bevatten informatie over voorstellen voor wetgeving en/of mededelingen van de Europese Commissie (EC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • BNC fiche 1 - Aanbeveling voor Raadsmandaat voor onderhandelingen tussen de EU en Zwitserland

  Fiche (document) van de interdepartementale werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC) over de Verordening politiesamenwerking mensensmokkel en mensenhandel. Fiches van de werkgroep BNC bevatten informatie over voorstellen voor wetgeving en/of mededelingen van de Europese Commissie (EC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken van 19 februari 2024

  Minister Bruins Slot (BZ) geeft antwoord op vragen over de geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken die op 19 februari 2024 zal plaatsvinden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gedragscode Integriteit Rijk voor BZ (2023)

  In de Gedragscode Integriteit Rijk voor BZ en de 'Factsheet Melden' staat wat integriteit bij het ministerie van Buitenlandse Zaken betekent. De Gedragscode Integriteit Rijk voor BZ is een aanvulling op de Gedragscode Integriteit Rijk die in 2020 werd ingevoerd en rijksbreed geldt. De links naar het Rijksportaal (intranet) werken niet.

 • Verslag van de Buitengewone Europese Raad van 1 februari 2024

  Minister Bruins Slot (BZ) doet verslag van de Buitengewone Europese Raad van 1 februari 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over Ambtenarenbrief Israël

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de zogenaamde ‘Ambtenarenbrief Israël’. Specifiek, alle correspondentie over de brief, het initiatief daartoe en de totstandkoming en nasleep ervan. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Antwoorden op Kamervragen 1e termijn begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken

  Minister Bruins Slot (BZ) geeft antwoord op schriftelijke vragen die gesteld zijn tijdens de 1e termijn van de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken. Verschillende Tweede Kamerfracties hebben de vragen gesteld.

 • Documenten bij besluit op Woo-verzoek over Nederlandse handelsbeleid voor Saoedi-Arabië

  Openbaar gemaakte documenten bij een besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het Nederlandse handelsbeleid voor Saoedi-Arabië.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2017

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over agenda Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking 11-12 februari 2024

  Minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op vragen over de agenda van de informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 11 en 12 februari 2024. De Tweede Kamerfracties van PVV, GroenLinks-PvdA, VVD, SP en BBB hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over additioneel budget informatiecampagnes over migratie

  Minister Bruins Slot (BZ) informeert de Tweede Kamer over de besteding van het additionele budget van € 500.000 voor het opzetten en uitbreiden van informatiecampagnes over migratie. En over de bredere inzet van Nederland over bewustwording onder migranten over irreguliere migratie en een evaluatie naar door Nederland gefinancierde informatiecampagnes.

 • Voortgangsrapportage handelsakkoorden GA Formele RBZ Handel Februari 2024

  Deze bijlage bevat informatie omtrent in onderhandeling zijnde handelsakkoorden van de Europese Unie (EU) die nog niet definitief in werking zijn getreden en EU-handelsakkoorden waarbij de betrokken partijen al de intentie kenbaar hebben gemaakt om een handelsakkoord te verkennen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag Raad Algemene Zaken 29 januari 2024

  Minister Bruins Slot (BZ) doet verslag van de Raad Algemene Zaken van 29 januari 2024. Op de agenda stonden onder meer het pakket voorstellen over het verdedigen van de democratie in de Europese Unie (Defence of Democracy-pakket), de prioriteiten van het Belgisch Voorzitterschap, de landenspecifieke rechtsstaatsrapportages en de opkomst bij de verkiezingen voor het Europees Parlement.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten deel 5 bij besluit op Woo-verzoek over Internationaal Strategisch Overleg (ISO NL)

  Documenten deel 5 bij een besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten over ISO NL in de periode 1 juli 2020 tot en met 27 november 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op