Zoekresultaten  1-10 van de 471 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Organisatie: Ministerie van Buitenlandse Zakenverwijder
 • Tussentijdse evaluatie Invest International

  Dit rapport onderzoekt de vraag in hoeverre Invest International in staat is geweest invulling te geven aan de taken en doelen uit de Machtigingswet oprichting Invest International. Invest International is in 2021 opgericht om ondersteuning te bieden aan op het buitenland gerichte activiteiten van Nederlandse ondernemingen en internationale projecten die een bijdrage leveren aan de Nederlandse economie en die voorzien in oplossingen voor wereldwijde vraagstukken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief tussentijdse evaluatie Invest International

  Minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van een tussentijdse evaluatie van Invest International. De minister reageert ook op de conclusies en aanbevelingen uit de evaluatie. De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.

 • BNC fiche 4 - Aanbeveling verkiezingen

  Fiche (document) van de interdepartementale werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC) over de Verordening politiesamenwerking mensensmokkel en mensenhandel. Fiches van de werkgroep BNC bevatten informatie over voorstellen voor wetgeving en/of mededelingen van de Europese Commissie (EC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • BNC fiche 2 - Richtlijn transparantieregisters

  Fiche (document) van de interdepartementale werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC) over de Verordening politiesamenwerking mensensmokkel en mensenhandel. Fiches van de werkgroep BNC bevatten informatie over voorstellen voor wetgeving en/of mededelingen van de Europese Commissie (EC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • BNC fiche 1 - Aanbeveling voor Raadsmandaat voor onderhandelingen tussen de EU en Zwitserland

  Fiche (document) van de interdepartementale werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC) over de Verordening politiesamenwerking mensensmokkel en mensenhandel. Fiches van de werkgroep BNC bevatten informatie over voorstellen voor wetgeving en/of mededelingen van de Europese Commissie (EC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten bij besluit op Woo-verzoek over Nederlandse handelsbeleid voor Saoedi-Arabië

  Openbaar gemaakte documenten bij een besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het Nederlandse handelsbeleid voor Saoedi-Arabië.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken van 19 februari 2024

  Minister Bruins Slot (BZ) geeft antwoord op vragen over de geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken die op 19 februari 2024 zal plaatsvinden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over Ambtenarenbrief Israël

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de zogenaamde ‘Ambtenarenbrief Israël’. Specifiek, alle correspondentie over de brief, het initiatief daartoe en de totstandkoming en nasleep ervan. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Verslag van de Buitengewone Europese Raad van 1 februari 2024

  Minister Bruins Slot (BZ) doet verslag van de Buitengewone Europese Raad van 1 februari 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gedragscode Integriteit Rijk voor BZ (2023)

  In de Gedragscode Integriteit Rijk voor BZ en de 'Factsheet Melden' staat wat integriteit bij het ministerie van Buitenlandse Zaken betekent. De Gedragscode Integriteit Rijk voor BZ is een aanvulling op de Gedragscode Integriteit Rijk die in 2020 werd ingevoerd en rijksbreed geldt. De links naar het Rijksportaal (intranet) werken niet.