Zoekresultaten  1-10 van de 462 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Organisatie: Ministerie van Buitenlandse Zakenverwijder
 • Kamerbrief over stand van de oorlog in Europa

  Minister Bruins Slot (BZ), minister Ollongren (Defensie), minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeren de Tweede Kamer over hoe Nederland Oekraïne politiek, militair, economisch en humanitair zal blijven ondersteunen. Niet alleen de vrijheid van Oekraïne staat op het spel, ook onze gedeelde waarden en het mondiale vertrouwen in de internationale rechtsorde.

 • Beleidsnota Mensenrechten - Democratie - Internationale Rechtsorde

  De bescherming en bevordering van de mensenrechten, de democratische rechtsstaat en de internationale rechtsorde zijn de kern van het buitenlands beleid van het Koninkrijk der Nederlanden en een welbegrepen eigenbelang. Hoe kan Nederland bijdragen aan het wereldwijd waarborgen van mensenrechten, democratische rechtsstaat en internationale rechtsorde in de huidige geopolitieke context? In deze nota wordt het antwoord op deze vraag uiteengezet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief tussentijdse evaluatie Invest International

  Minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van een tussentijdse evaluatie van Invest International. De minister reageert ook op de conclusies en aanbevelingen uit de evaluatie. De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.

 • BNC fiche 4 - Aanbeveling verkiezingen

  Fiche (document) van de interdepartementale werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC) over de Verordening politiesamenwerking mensensmokkel en mensenhandel. Fiches van de werkgroep BNC bevatten informatie over voorstellen voor wetgeving en/of mededelingen van de Europese Commissie (EC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • BNC fiche 2 - Richtlijn transparantieregisters

  Fiche (document) van de interdepartementale werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC) over de Verordening politiesamenwerking mensensmokkel en mensenhandel. Fiches van de werkgroep BNC bevatten informatie over voorstellen voor wetgeving en/of mededelingen van de Europese Commissie (EC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • BNC fiche 1 - Aanbeveling voor Raadsmandaat voor onderhandelingen tussen de EU en Zwitserland

  Fiche (document) van de interdepartementale werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC) over de Verordening politiesamenwerking mensensmokkel en mensenhandel. Fiches van de werkgroep BNC bevatten informatie over voorstellen voor wetgeving en/of mededelingen van de Europese Commissie (EC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken van 19 februari 2024

  Minister Bruins Slot (BZ) geeft antwoord op vragen over de geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken die op 19 februari 2024 zal plaatsvinden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gedragscode Integriteit Rijk voor BZ (2023)

  In de Gedragscode Integriteit Rijk voor BZ en de 'Factsheet Melden' staat wat integriteit bij het ministerie van Buitenlandse Zaken betekent. De Gedragscode Integriteit Rijk voor BZ is een aanvulling op de Gedragscode Integriteit Rijk die in 2020 werd ingevoerd en rijksbreed geldt. De links naar het Rijksportaal (intranet) werken niet.

 • Verslag van de Buitengewone Europese Raad van 1 februari 2024

  Minister Bruins Slot (BZ) doet verslag van de Buitengewone Europese Raad van 1 februari 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over Ambtenarenbrief Israël

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de zogenaamde ‘Ambtenarenbrief Israël’. Specifiek, alle correspondentie over de brief, het initiatief daartoe en de totstandkoming en nasleep ervan. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).