Zoekresultaten  1-10 van de 6.503 resultaten

Door u gekozen filters

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sportverwijder
 • Kamerbrief tijdelijk beleidskader waarborgen acute zorg in COVID-19-pandemie

  Minister Van Ark deelt het tijdelijk beleidskader voor het waarborgen van acute zorg in de COVID-19-pandemie. Kamerbrief tijdelijk beleidskader waarborgen acute zorg in COVID-19-pandemie (PDF | 7 pagina's | 404 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Pgb-toekenning gebaat bij juridisch borgen gewaarborgde hulp en betere sturingsinformatie

  Het doel van dit onderzoek is om de problemen die zorgkantoren ervaren met de gewaarborgde hulp beter in kaart te brengen en te onderbouwen, om op basis daarvan te komen tot oplossingsrichtingen voor deze problemen. De gewaarborgde hulp is een persoon die namens de budgethouder het persoonsgebonden budget (pgb) beheert en voor de budgethouder zorgt voor toereikende en verantwoorde zorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Waarborgfonds voor de zorgsector (WFZ)

  Dit rapport beoordeelt de doelmatigheid en doeltreffendheid van het Waarborgfonds voor de zorgsector (WFZ). Het WFZ verstrekt garanties aan financiële instellingen voor leningen van zorginstellingen die bij het WFZ zijn aangesloten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatieonderzoek Waarborgfonds voor de Zorgsector

  Dit evaluatieonderzoek onderzoekt de meerwaarde van het WFZ en de achterborgpositie van het Rijk bij het WFZ in de cure en de care, en welke mogelijkheden zijn er om de financiële en politiek-bestuurlijk risico’s voor het Rijk te minimaliseren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over privacywaarborgen materiële controle

  Minister Schippers (VWS) meldt de Tweede Kamer hoe de regeling voor de materiële controle in elkaar zit en welke garanties hierin zijn ingebed om de privacy van de verzekerde te bewaken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief waarborgen voor continuïteit van zorg

  De minister en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) informeren de Tweede Kamer over de manier waarop zij hun plannen voor het waarborgen van de continuïteit van zorg willen uitvoeren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief aanvullende afspraken waarborgen IC-afhankelijke kritiek planbare zorg

  Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de aanvulling op het 'Tijdelijk beleidskader voor het waarborgen acute zorg in de COVID-19 pandemie' voor de IC-afhankelijke kritiek planbare zorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over noodzaak collectieve afspraken medisch-specialistische zorg en wijkverpleging

  Minister Kuipers (VWS) en minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeren de Tweede Kamer over de noodzaak van collectieve afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders in de medisch-specialistische zorg en de wijkverpleging. De afspraken waarborgen de continuïteit van zorg bij een mogelijke nieuwe pandemische crisissituatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de waarborgen bij ADL-assistentie in extramurale AWBZ-zorg

  Brief van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) aan de Tweede Kamer over de financiering van de ADL-assistentie2 vanuit de AWBZ per 1 januari 2012. De staatssecretaris wil extra waarborgen inbouwen voor bewoners die zijn aangewezen op 24-uurs zorg op afroep. De Eerste Kamer heeft van deze brief een afschrift ontvangen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tijdelijk beleidskader voor het waarborgen acute zorg in de COVID-19 pandemie

  Bekijk document gepubliceerd op