Zoekresultaten  1-10 van de 727 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sportverwijder
 • Governancecode Zorg

  Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de Governancecode Zorg volgen zorgorganisaties 7 principes die breed gedragen zijn in de hele sector. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport Regiovisies Jeugdhulp

  Regionale samenwerking vervult een belangrijke rol in het waarborgen van de continuïteit van de jeugdhulp. De inkoop van gespecialiseerde jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering is alleen goed mogelijk door regionale samenwerking. Onderzoeksrapport Regiovisies Jeugdhulp (PDF | 35 pagina's | 6,3 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief programma onderzoek en kennisdeling post-COVID

  Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over het programma onderzoek en kennisdeling post-COVID.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het per direct sluiten van de complete kraamafdeling in het ziekenhuis in Zutphen

  Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het per direct sluiten van de complete kraamafdeling in het ziekenhuis in Zutphen. De vragen zijn van het Kamerlid Bushoff (PvdA).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie advies inzake Woo-verzoek naar informatie over COVID-19

  Minister Kuipers (VWS) stuurt het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishoudingreactie (ACOI) een reactie op hun advies over de afhandeling van Woo-verzoeken door het ministerie van VWS.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over sluiting afdelingen Gelre Ziekenhuis Zutphen

  Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over de sluiting van afdelingen van het Gelre Ziekenhuis Zutphen. Het Tweede Kamerlid Dijk (SP) heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over noodzaak collectieve afspraken medisch-specialistische zorg en wijkverpleging

  Minister Kuipers (VWS) en minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeren de Tweede Kamer over de noodzaak van collectieve afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders in de medisch-specialistische zorg en de wijkverpleging. De afspraken waarborgen de continuïteit van zorg bij een mogelijke nieuwe pandemische crisissituatie. Kamerbrief over noodzaak collectieve afspraken medisch-specialistische zorg en wijkverpleging (PDF | 6 pagina's | 377 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de opkomst van commerciële huisartsenpraktijken

  Minister Kuipers (VWS)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de antwoorden op eerder gestelde vragen omtrent de risico´s van insectenconsumptie

  Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over de antwoorden op eerder gestelde vragen omtrent de risico´s van insectenconsumptie. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over beleidsreactie op het adviesrapport van het Zorginstituut over passende eerstelijns fysio- en oefentherapeutische zorg

  Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer beleidsreactie op het adviesrapport van het Zorginstituut over passende eerstelijns fysio- en oefentherapeutische zorg.

  Bekijk document gepubliceerd op