Zoekresultaten  1-10 van de 157 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Documentsoort: Rapportverwijder
Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sportverwijder
 • Governancecode Zorg

  Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de Governancecode Zorg volgen zorgorganisaties 7 principes die breed gedragen zijn in de hele sector. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afwegingskader aangaan en afstoten van een deelneming inclusief onderbouwing en evaluatie van het voorstel

  Voornemen tot oprichting van privaatrechtelijke rechtspersoon ‘NewCo’ (project Pallas). In deze bijlage wordt er een integrale afweging gepresenteerd welke naast de bepalingen van artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet 2016 ook ingaat op de aspecten voor het oprichten van een deelneming zoals deze zijn opgenomen in het Afwegingskader aangaan en afstoten van een deelneming in de Nota Deelnemingenbeleid 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Interactieve tijdlijnen coronacrisis

  Tijdlijnen over de bestrijding van de coronapandemie vanuit het perspectief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Met de bladwijzers in dit document kunt u direct naar elk van de tijdlijnen gaan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerwaarde van mobiele luchtreinigers in verminderen van transmissie van SARS-CoV-2

  Literatuurstudie naar de meerwaarde van mobiele luchtreinigers in het verminderen van de overdracht van SARS-CoV-2 in publieke locaties zoals scholen, kantoren en winkels. Meerwaarde van mobiele luchtreinigers in verminderen van transmissie van SARS-CoV-2 (PDF | 72 pagina's | 840 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning wettelijke voorraadverplichting PBM

  Verkenning wettelijke voorraadverplichting persoonlijke beschermingsmiddelen. Verkenning wettelijke voorraadverplichting PBM (PDF | 52 pagina's | 1,2 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeldruk bij vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen

  Onderzoek naar de regeldruk bij vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Green Deal Samen werken aan duurzame zorg

  Green Deal naar zorg met minimale impact op klimaat, milieu en leefomgeving in 2050. Green Deal Samen werken aan duurzame zorg (PDF | 38 pagina's | 664 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuurlijke afspraken Zvw-pgb - 1 januari 2024 t/m 31 december 2026

  Bestuurlijke afspraken Zvw-pgb tussen Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), Per Saldo en het Ministerie van VWS over de uitvoering van het persoonsgebonden budget in de Zorgverzekeringswet (Zvw-pgb) voor de jaren 2024 t/m 2026.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerrapportage acties Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid 2022-2026

  Kamerrapportage acties Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid 2022-2026

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van zaken actielijnen

  Stand van zaken van de 5 actielijnen.

  Bekijk document gepubliceerd op