Zoekresultaten  1-10 van de 471 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Jeugdzorgverwijder
Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sportverwijder
 • Briefadvies waarborgen zorgcontinuïteit

  Briefadvies waarborgen zorgcontinuïteit van de Transitie-commissie Stelselherziening Jeugd (TSJ).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over nadere waarborgen vastgesteld voor continuïteit Bureaus Jeugdzorg

  Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer over nadere waarborgen vastgesteld voor continuïteit Bureaus Jeugdzorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over de waarborgen voor voldoende landelijke specialistische opvang voor slachtoffers van mensenhandel

  Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van de Kamerleden Berndsen (D66) en Segers (CU) over de waarborgen voor voldoende landelijke specialistische opvang voor slachtoffers van mensenhandel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport Regiovisies Jeugdhulp

  Regionale samenwerking vervult een belangrijke rol in het waarborgen van de continuïteit van de jeugdhulp. De inkoop van gespecialiseerde jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering is alleen goed mogelijk door regionale samenwerking. Onderzoeksrapport Regiovisies Jeugdhulp (PDF | 35 pagina's | 6,3 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Wet op de Jeugdverblijven

  Dit rapport bevat een evaluatie op de Wet op de Jeugdverblijven die op1 juli 2016 in werking getreden. Het doel van de wet is het zo veel mogelijk waarborgen van de veiligheid, de ongestoorde ontwikkeling van de kinderen en van het pedagogisch klimaat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over het onderzoek ‘Een recht op een steunfiguur voor jeugdigen in de Jeugdwet?’

  Staatssecretaris van Ooijen (VWS) reageert op onderzoek ‘Een recht op een steunfiguur voor jeugdigen in de Jeugdwet?’.

 • Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk juni 2012

  In april 2010 is gestart met de uitvoering van de projecten onder de naam “Jeugdzorg: Goed werk”. In dit eindverslag treft u een omschrijving van het project “Jeugdzorg: Goed Werk” , aanpak en uitgangspunten en informatie over de opbrengsten en het vervolg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkplan 2022 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onvoldoende beschermd - Geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945 tot heden

  De Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg deed in 2016 onderzoek naar fysiek en psychisch geweld in de jeugdzorg van 1945 tot nu. Op 12 juni 2019 publiceerde de commissie haar eindrapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op aanbevelingen Commissie Samson

  Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS), minister Opstelten en staatssecretaris Teeven (beiden VenJ) aan de Tweede Kamer met de reactie van het kabinet op de aanbevelingen van de Commissie Samson. De brief gaat ook in op verzoeken tot schadevergoeding en de rol van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op