Zoekresultaten  1-10 van de 703 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Documenten bij besluit Woo-verzoek contacten BZK en BIJ1 over subsidie

  Openbaar gemaakte documenten na een verzoek om alle communicatie tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en BIJ1 over de ontvangen subsidie in 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over bericht ‘Woondiscriminatie: Studentenhuis vaak niet beschikbaar voor mbo’ers’

  Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over het bericht ‘Woondiscriminatie: Studentenhuis vaak niet beschikbaar voor mbo’ers’. De Tweede Kamerleden Tseggai en De Hoop (beiden GroenLinks-PvdA) hebben de vragen gesteld.

 • Antwoorden op Kamervragen over doneren in bitcoin bij FvD

  Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over het bericht “FvD maakt doneren in bitcoin mogelijk: ‘Dit gat moet gedicht worden’”. Het Tweede Kamerlid Sneller (D66) heeft de vragen gesteld.

 • Antwoorden op Kamervragen over afgelasten Sinterklaasintochten

  Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over de afgelasting van diverse Sinterklaasintochten. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft deze vragen gesteld.

 • Beslisnota bij antwoorden Kamervragen doneren in bitcoin bij FvD

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie over uitvoering van Convenant over Nederlandse erkenning van de Limburgse taal

  Dit convenant is opgesteld ter bescherming en bevordering van de Limburgse taal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Geografische Balans Subsidieregeling en Beleidsintensiveringen Slavernijverleden

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering), minister De Jonge (BZK) en minister Bruins Slot (BZ) informeren de Tweede Kamer over het voorstel voor de verdere uitwerking van een geografische verdeling tussen het Caribisch deel van het Koninkrijk; Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten, Europees Nederland en Suriname, over de Regeling voor Maatschappelijke Initiatieven en de Beleidsintensiveringen uit de kabinetsreactie op het rapport “Ketenen van het Verleden”.

 • Discussiestuk Sturingsfilosofie Rijksoverheid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Doorbouwen in een veranderende woningmarkt

  Onderzoek naar de verschillende beleidsopties om in veranderende economische omstandigheden de woningbouwproductie te ondersteunen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief CTIVD over uitkomsten monitoring kabelinterceptie

  Brief over de uitkomsten van de monitoring op kabelinterceptie. De brief is van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD).

  Bekijk document gepubliceerd op