Zoekresultaten  1-10 van de 2.073 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Doorbouwen in een veranderende woningmarkt

  Onderzoek naar de verschillende beleidsopties om in veranderende economische omstandigheden de woningbouwproductie te ondersteunen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van de corporatiesector 2023

  Rapport over belangrijke actuele ontwikkelingen in de corporatiesector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarenvisie Zicht op Nederland: samen datagedreven werken aan de fysieke leefomgeving

  Deze visie is gebaseerd op de gezamenlijke kennis en kunde van alle partijen die in het Geo-informatie-beraad zitting hebben. De visie zet uiteen welke beweging noodzakelijk is om de overheden, bedrijven en burgers die werken aan maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving, structureel met de juiste informatie te kunnen bedienen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tussenrapportage IBO Woningbouw en Grond

  Deze tussenrapportage gaat over knelpunten aan de aanbodkant van de woningmarkt en biedt mogelijke oplossingsrichtingen om woningbouw- en grondbeleid te verbeteren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport I-governance RVB

  Onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) naar de inrichting van de besturing en beheersing van de I-strategie van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht Woo-verzoeken met verbeurde dwangsommen januari 2024

  Overzicht van Woo-verzoeken waarbij de rechter een termijn heeft opgelegd om een besluit te nemen, deze termijn wordt overschreden en het ministerie daardoor een dwangsom verschuldigd is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek boekhoudsoftware en aansluiting op Peppol

  Uitgaande facturen als pdf-bijlage sturen per e-mail is alweer jaren gemeengoed in Nederland. Inmiddels is elektronisch factureren op basis van de standaarden UBL en Peppol volop in ontwikkeling. Peppol is de internationale standaard voor het verzenden, ontvangen en verwerken van elektronische facturen en e-orders. Daarbij vindt vooraf een goede authenticatie plaats van zowel de afzender als de ontvanger. De Nederlandse Peppolautoriteit (NPa) waarborgt als regisseur en beheerder namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de kwaliteit en betrouwbaarheid van het Peppol-afsprakenstelsel in Nederland. In opdracht van de NPa bracht GBNED in kaart welke boekhoudsoftware op Peppol is aangesloten en op welke manier.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezichtsrapport over de aansturing van de inlichtingendiensten bij de politie en de KMar door de AIVD en de MIVD

  De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten heeft onderzoek gedaan naar de aansturing van de inlichtingendiensten bij de politie en de Koninklijke Marechaussee door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringsrapportage Curaçao no 4 2023

  Deze rapportage beschrijft de uitvoering van het landspakket Curaçao gedurende de periode 1 oktober tot en met 31 december 2023. Landspakketten beschrijven noodzakelijke structurele hervormingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek BSA Contractvoorwaarden 2021-2022

  Onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) naar de naleving van de contractvoorwaarden door Bureau Schade-afwikkeling (BSA) in 2021 en 2022, zoals opgenomen in de overeenkomst tussen het ministerie van BZK en BSA.

  Bekijk document gepubliceerd op