Zoekresultaten  1-10 van de 707 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Spoedadvies over registratietermijn van kiezers voor het kiescollege niet-ingezetenen (Kiesraad)

  Spoedadvies van de Kiesraad over de registratietermijn van kiezers voor het kiescollege niet-ingezetenen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over termijn aanvraag registratie kiescollege niet-ingezetenen

  Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over het besluit betreffende de termijn voor een aanvraag tot registratie voor de verkiezing van het kiescollege niet-ingezetenen. Over de uiterste registratiedatum, 31 januari 2023, is door onjuiste overheidscommunicatie onduidelijkheid ontstaan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eeuwigdurende grafrust

  Onderzoek om een beter beeld te krijgen van bestaande mogelijkheden en onmogelijkheden om eeuwigdurende grafrust in Nederland te realiseren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift van reactie LOB op onderzoek Eeuwigdurende grafrust

  Afschrift van de reactie van de Landelijke Orde van Begraafplaatsen (LOB) op het onderzoek waarin bestaande mogelijkheden en onmogelijkheden in beeld worden gebracht om eeuwigdurende grafrust in Nederland te realiseren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelbesluit 1 op Woo-verzoek over Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen - Besluit op Woo-verzoek over Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen.pdf

  Deelbesluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming, het doel en het (beoogde) functioneren van de Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over rol notarissen bij dubieuze grondhandel

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over de rol van notarissen bij dubieuze grondhandel. Het Tweede Kamerlid Boulakjar (D66) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Flitspeiling Grondwet

  Om in kaart te brengen in hoeverre burgers in hun dagelijks leven bezig zijn met de Grondwet en hun grondrechten heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een korte publiekspeiling onder het algemeen publiek uitgevoerd. Deze representatieve steekproef geeft inzicht in kennisniveau en communicatiebehoefte over de Grondwet. En in wat de burger belangrijk vindt rond de Grondwet. Tot slot worden houding en ervaringen ten aanzien van de Grondwet getoetst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infoblad Veiligheid en gezondheid bij bouw- en sloopwerkzaamheden

  Tegelijk met de inwerkingtreding van de Omgevingswet dient voor bouw- en sloopwerkzaamheden een veiligheidsplan te worden opgesteld en een veiligheidscoördinator te worden aangesteld als er risico's zijn voor de veiligheid in de omgeving van deze werkzaamheden. Door het invullen van een risicomatrix wordt duidelijk of er veiligheidsrisico's zijn. Dit infoblad geeft hierover meer informatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de implementatie van de Omgevingswet

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over de openbaarmaking van concept adviezen van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT). De Eerste Kamerleden van de fracties van PvdD en SP van de vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben de vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over inwerkingtreding Omgevingswet

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De vaste commissies voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op