Zoekresultaten  1-10 van de 229 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Documentsoort: Kamerstukverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Kamerbrief over verdrag Raad van Europa over AI, mensenrechten, democratie en rechtsstaat

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeert de Tweede Kamer over de laatste stand van zaken van het comité voor Artificiële intelligentie (CAI) van de Raad van Europa, het proces, de inzet en de verhouding met het EU-traject over de AI-verordening. De staatssecretaris stuurt de 'nulversie' van het verdrag mee.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met Kabinetsreactie op beleidsdoorlichting artikel 1 Versterken Rechtsstaat

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeert de Tweede Kamer over de Kabinetsreactie op de beleidsdoorlichting van begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties artikel 1 Versterken Rechtsstaat. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie op amendement-Van Baarle op wetsvoorstel goed verhuurderschap

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) reageert op het amendement van het Tweede Kamerlid Van Baarle (DENK) op het wetsvoorstel goed verhuurderschap. Het amendement stelt regels over de waarborgsom bij de verhuur van woningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over bericht 'Lage inkomenshuishoudens in de knel door Rotterdams woonbeleid'

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Lage-inkomenshuishoudens in de knel op de woningmarkt door Rotterdams woonbeleid'. Het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over bericht dat tijdelijke huurders Peperstraat nog snel moeten verkassen

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt zijn antwoorden op vragen over het bericht dat tijdelijke huurders in de Peperstraat te Zaandam snel moeten verkassen omdat hun contract niet kan worden verlengd. Het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) en minister Adriaansens (EZK) geven antwoord op vragen over de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. De Tweede Kamerleden Dekker-Abdulaziz en Van Meenen (beiden D66) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief evaluatie Waarborgfonds Sociale Woningbouw en splitsing Vestia

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) deelt de uitkomsten van de externe evaluatie van het risicokapitaalbeleid van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de jaarlijkse kapitaaltoereikendheidstoets met de Tweede Kamer. Ook gaat de minister in op de splitsing van Vestia en enkele financiële aspecten die daarbij van belang zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken datalek Kadaster

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) meldt de Tweede Kamer de stand van zaken rondom een datalek bij het Kadaster in de periode 18 september-11 oktober 2022. Hierdoor zijn geheime woonadressen tijdelijk zichtbaar geweest. De minister meldt ook hoe betrokkenen, van wie gegevens zijn gelekt, worden geïnformeerd. Met deze brief wordt voldaan aan een verzoek vanuit de vaste Tweede Kamercommissie voor Digitale Zaken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang Programma Weerbaar Bestuur

  Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over de acties en maatregelen uit het Programma Weerbaar Bestuur en welke vervolgstappen er worden gezet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over salariskorting Aruba

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) geeft antwoord op vragen over de besluitvorming van de Rijksministerraad over salariskorting in Aruba. De Eerste Kamerfractie van de PvdD heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op