Zoekresultaten  1-10 van de 2.073 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • ISMS-audit Nederlandse Peppolautoriteit

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over een audit van het proces van informatiebeveiliging en de implementatie en effectiviteit van het information security management system (ISMS), inclusief ISMS-voorziening, binnen de uNPa (uitvoeringsorganisatie Nederlandse Peppolautoriteit).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brede welvaart in elke regio

  In het rapport 'Brede welvaart in elke regio - Voor welke keuzes staat het rijk?' beschrijft het Planbureau voor de Leefomgeving voor welke typen keuzes het Rijk staat om te komen tot een streefbeeld, als het zich richt op brede welvaart in elke regio.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Hoogbouw: eisen en richtlijnen brandveiligheid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gescheiden markten

  In deze themapublicatie van het WBO 2002 draait het om de nieuwe verhoudingen tussen vraag en aanbod op de woningmarkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Leefbaarheid van wijken

  In het WBO zijn aan de bewoners een groot aantal vragen gesteld over de kwaliteit van hun woonomgeving. In dit rapport wordt op basis van die vragen de manier waarop de bewoners leefbaarheid ervaren in beeld gebracht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stad en land in balans

  Deze publicatie geeft informatie over het verhogen van ruimtelijke kwaliteit in steden, dorpen en landschappen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Een gekleurd beeld van wonen

  Niet-westerse allochtonen vormen met grofweg 10 procent een substantieel aandeel van de Nederlandse bevolking. In stedelijke gebieden ligt dit aandeel nog aanzienlijk hoger.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De behoefte aan Stedelijke vernieuwing 2010 - 2019

  Doelstelling van het onderzoek was: het opstellen van een raming van de behoefte aan investeringsmiddelen met betrekking tot fysieke ingrepen voor de periode 2010-2019 in het kader van stedelijke vernieuwing de raming moet worden uitgesplitst naar kostendrager (rijk, gemeente, eigenaren) inzicht geven in de geschatte kosten en opbrengsten van stedelijke vernieuwing in de periode 2010-2019 inzicht geven in de geschatte effectiviteit van de stedelijke vernieuwing in de periode 2010-2019 Conclusies: Het voornaamste effect van de ambitievarianten is een substantiële vermindering van het aantal aandachtswijken (zie figuur). Het verminderen van het aantal aandachtswijken dient meerdere doelstellingen: De kwaliteit van de woonomgeving neemt toe. Meer variatie en kwalitatief betere woningen binnen de wijk zorgen voor een betere woonomgeving en een meer duurzame exploitatie. De uitkomsten van eerder onderzoek laten bovendien zien dat een goede woonomgeving er aan bijdraagt dat de slaagkansen van bewoners met betrekking tot werkgelegenheid en opleiding verbeteren. De externe kosten voor bijvoorbeeld veiligheid nemen dan af. Er treedt een betere spreiding van inkomensgroepen op. Stedelijke vernieuwing leidt tot een aanzienlijke stijging van de woningwaarde in dergelijke gebieden. Het economisch draagvlak om via de markt gegenereerde investeringen te bevorderen neemt daardoor toe. De precieze ontwikkelingen staan in het rapport. De voornaamste overige gevolgen kunnen in het kort worden samengevat: Nulvariant leidt tot toename van het woningtekort, een achterblijvende kwaliteit, achterblijvende vastgoedwaarden en een toename van het aantal aandachtswijken. Voortzetting huidige inzet leidt niet tot verbetering; er is zelfs sprake van een lichte toename van het aantal aandachtswijken. Het volgen van de trend zorgt voor lichte daling door hogere onttrekkingen en meer uitleg; de veroudering en de groei van de vraag worden bijgehouden. Door de gerichte extra inzet van middelen is de daling in het aantal aandachtswijken aanzienlijk en kan oplopen naar ongeveer 25% (zie figuur). Bij de wijken met de grootste achterstanden is de daling nog sterker.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actieprogramma brandveiligheid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verbeteren in plaats van slopen

  De stedelijke vernieuwing is de afgelopen jaren in een stroomversnelling gekomen. Woningcorporaties en gemeenten zetten zich in om van probleemwijken krachtwijken te maken. Vanuit de samenleving klinkt de roep om meer aandacht te besteden aan verbeteren in plaats van slopen. Zes projecten waar is gekozen voor een andere aanpak dan sloop, worden in deze rapportage beschreven: Swammerdambuurt in Amsterdam (Oost), De Witte Wijk in Heerlen (Molenberg), De Lessepsbuurt in Utrecht (Zuilen), Rembrandtlaan in Almelo (Zuidwest), Gerbrand Bakkerstraat in Groningen (Oosterparkwijk), Millinxbuurt in Rotterdam (Tarwewijk). De zes projecten geven inzicht in de praktijkervaring bij vernieuwing van een buurt, zonder dat grootschalige sloop plaatsvindt. Waar lopen corporaties tegenaan, hoe verloopt de communicatie met bewoners, welke ontwikkeling maakt de buurt door?

  Bekijk document gepubliceerd op