Zoekresultaten  1-10 van de 2.230 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Kamerbrief over monitoring Omgevingswet

  Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over maatregelen die worden genomen om zicht te houden op de werking van de nieuwe Omgevingswet (Ow). Het gaat dan om de komst van een aantal instrumenten voor monitoring, en de aanstelling van een regeringscommissaris Ow. Eenzelfde brief is aan de Eerste Kamer gestuurd.

 • Kamerbrief over solidariteit en projectsteun in de corporatiesector

  Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de solidariteit en projectsteun in de corporatiesector. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

 • Antwoorden op Eerste Kamervragen commissie Koninkrijksrelaties

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) stuurt haar antwoorden op vragen gesteld door diverse partijen in de vaste Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties.

 • Rappelabele toezeggingen BZK- oktober 2023

  Halfjaarlijks overzicht van prognose van de termijnen waarop toezeggingen van minister De Jonge aan de Eerste Kamer zullen worden nagekomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over Woo-verzoek noodbevel Den Haag demonstratie FDF 29 juni 2023

  Minister De Jonge (BZK) stuurt zijn antwoorden op vragen over een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo) over het noodbevel dat de zogenoemde 'Driehoek' in de gemeente Den Haag uitvaardigde voor 29 juni 2023 tijdens een demonstratie van de actiegroep Farmers Defense Force (FDF). Met de 'Driehoek' wordt overleg tussen burgemeester, officier van justitie en politie bedoeld. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep-Van Haga) had de vragen gesteld.

 • Nota naar aanleiding van 2e verslag over 1e suppletoire BZK-begroting 2023

  Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op aanvullende vragen over de 1e suppletoire begroting 2023 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De PVV-fractie in de Eerste Kamer heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording inbreng schriftelijk overleg reactie op adviezen Adviescollege Nederlandse Gebarentaal

  Minister Hugo De Jonge (BZK) biedt de Tweede Kamer de antwoorden aan op de vragen in het verslag inbreng schriftelijk overleg reactie op adviezen Adviescollege Nederlandse Gebarentaal.

 • Kamerbrief over ministeriële regeling beveiligingsmaatregelen decentrale bestuurders

  Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de vernieuwde ministeriële regeling beveiligingsmaatregelen decentrale bestuurders. Dit gaat over beveiligingsmaatregelen voor bestuurders van provincies, gemeenten en waterschappen.

 • Kamerbrief over toezegging dialoog met Eerste Kamer over geautomatiseerde besluitvorming

  Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) informeert de Tweede Kamer over toezegging dialoog met de Eerste Kamer over geautomatiseerde besluitvorming.

 • Kamerbrief over verkiezingsproces Tweede Kamerverkiezing

  Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over mogelijke risico’s voor beïnvloeding van het verkiezingsproces en de maatregelen om hierop voor te bereiden.