Zoekresultaten  1-10 van de 2.034 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Woo-invoeringstoets

  Een jaar na inwerkingtreding van de Woo is een Invoeringstoets uitgevoerd. De Invoeringstoets is een nieuw evaluatie-instrument gericht op de vraag wat er nog moet gebeuren om de regelgeving goed te laten werken op het moment dat bijstelling nog mogelijk is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Notitie Rechtmatigheidsverantwoording

  Deze notitie is een handreiking die meer helderheid moet scheppen over de gevolgen die de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording zal hebben voor gemeentes.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor Werking Omgevingswet: Plan van aanpak

  Plan van aanpak voor de monitoring van de werking van de Omgevingswet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift van brief en advies EcO over Plan van aanpak Evaluatie Omgevingswet

  Afschrift van een brief en advies van de Evaluatiecommissie Omgevingswet (EcO) over een Plan van aanpak met betrekking tot de evaluatie van de Omgevingswet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toekenningen Startbouwimpuls Gemeenten en projecten

  Overzicht van projecten die een bijdrage krijgen uit de Startbouwimpuls. Bij elk project staat de gemeente vermeld waarin het project ligt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van de Volkshuisvesting 2023

  De Staat van de Volkshuisvesting 2023 is de nieuwe integrale voortgangsrapportage over de 6 programma’s voor de volkshuisvesting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Categorieplan Werkplekomgeving

  In dit categorieplan staan de strategische inkoopplannen 2022 t/m 2024 op het gebied van de onderdelen kantoorinrichting, kantoorartikelen, blanco papier en facilitair drukwerk. Het vormt de basis voor een werkplekomgeving met een maatschappelijke impact binnen alle Rijkskantoren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek onzekerheden financiële verantwoording Beheer DSO-LV en IPLO 2022

  Onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) naar de onzekerheden van de financiële verantwoording Beheer DSO-LV en IPLO 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationale Aanpak Biobased Bouwen

  Dit rapport beschrijft de doelen, activiteiten en organisatie die nodig zijn om de markt voor biogrondstoffen in de bouw snel op te schalen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toelichting stand van zaken Basisregistratie Personen 2023

  Dit document geeft een gedetailleerd overzicht van de stand van zaken van alle punten van de Ontwikkelagenda BRP. Ook informatie over de realisatie van een doelarchitectuur voor de BRP en over enkele ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving staat in dit document. BRP staat voor Basisregistratie Personen.

  Bekijk document gepubliceerd op